Zdjęcia ze zjazdu menedżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK  – 19 maja stadion Cracovii
Gra KRYSZTAŁ

20 maja Wyprawa trasą górniczą – kopalnia soli w Wieliczce