Zapraszamy do udziału w V zjeździe menadżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”. Spotykamy się w Muzeum Zamkowym w Malborku (ośrodek konferencyjny Karwan) 7-8 grudnia 2017 r. (czwartek-piątek).

Próbujemy łączyć cele biznesowe z wymogami bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Osiągnięcie odporności to wciąż nowe wyzwania. W sensie dosłownym, kiedy odkrywamy podatności organizacji, za którą odpowiadamy, a także kiedy musimy zaplanować i wdrożyć środki zaradcze.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Katarzyna Pawlik
tel. 502 718 911
katarzyna.pawlik@ibrkk.pl

Kontakt w  sprawach programu i kwalifikacji:

Piotr Rutkowski
wiceprezes zarządu fundacji Instytut Mikromakro
tel. 22 4072076
biuro@mikromakro.pl

WYMAGANA REJESTRACJA ONLINE!
ZAREJESTRUJ SIĘ

Partnerem Zjazdu jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Głównym organizatorem – Fundacja “Instytut Mikromakro”.

ibrkkmm

Patronat Honorowy i współpraca: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
RCB logoWspółpraca merytoryczna: Dilectro.

Rekomendujemy nocleg w Hotelu Centrum. (prosimy podać hasło “ZAMEK”)

PROGRAM

7 grudnia (czwartek)

9:30-10:10 rejestracja, poranna kawa i herbata, spotkanie starych i nowych znajomych
10:10 – uczestników i gości wita prezes Fundacji Instytut Mikromakro Sławomir Kosieliński
10:30 – 12:15  – Sesja I – SZCZEPIENIE ODPORNOŚCI
Niełatwo jest oszacować potencjalne straty dla państwa, gospodarki i obywateli wywołane udanym atakiem na infrastrukturę krytyczną. Tym bardziej, że dopiero uczymy się analizować korelacje. Tym bardziej, że nawet terroryści, koncentrujący się na punktowych atakach kinetycznych w przestrzeni publicznej, dowodzą, że odnalezienie celu, który jest dojmująco bolesny, nie jest trudne.

Niezależnie od nakładów i wysiłku poświęconego na przygotowania oraz organizację służb i procedur reagowania, trzeba się liczyć z pomysłowością przeciwnika, który nie będzie szczędził wysiłku, by znaleźć słabe punkty i je wykorzystać. Czy nowe technologie to źródło nowych zagrożeń, czy szansa na bezpieczniejsze działanie? Czy ograniczone doświadczenie współpracy, wymiany doświadczeń, standaryzacji wymagań i prawo pozwala nam już stworzyć szczepionki, dające rzeczywistą odporność na przynajmniej niektóre z zagrożeń?

Wprowadzenie do sesji Krzysztof Brzozowski, Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  „Przygotowanie ochrony infrastruktury krytycznej – co można zrobić lepiej” czyli zachęta do dyskusji na tematy, na które nie starczyło czasu w programie najbliższego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej organizowanego przez RCB

Kryptografia pomaga zapanować nad internetem rzeczy, blockchain i smart contract, zupełnie nowe wyzwania technologiczne w ochronie infrastruktury krytycznej
Piotr Rutkowski, wiceprezes Instytutu Mikromakro,

Jak rozmawiać z Zarządem i innymi w firmie o bezpieczeństwie – obowiązki prawne i biznes
Wojciech Dziomdziora,
radca prawny, kancelaria DZP

Truizmem jest twierdzenie, że bezpieczeństwo, szczególnie cyberbezpieczeństwo, wymaga kompleksowego podejścia. Ale co to w istocie oznacza? M.in. to, że w budowę bezpieczeństwa powinna być zaangażowana cała firma. Nie może ono spoczywać jedynie na barkach dyrektorów i kierowników pionów bezpieczeństwa lub szefom działów IT. Konieczne jest zbudowanie „kultury bezpieczeństwa”. Aby jednak można było tego dokonać  trzeba przekonać do swoich racji zarząd oraz kluczowych graczy w firmie. Jak tego dokonać? Jakich argumentów biznesowych i prawnych użyć? Jak promować współpracę? Czy korzystać z pomocy z zewnątrz, kiedy jest to potrzebne?

12:15 – 12:45 przerwa
12:45-14:15 – Sesja II – TECHNOLOGIE DEZINFORMACJI
Dezinformacja należy do najstarszych narzędzi w grze o zdobycie przewagi nad przeciwnikiem. Dzisiaj, kiedy innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjnych otwiera zupełnie nowe rynki dla konkurencji w biznesie, a także kreuje nowe rodzaje relacji społecznych, umiejętność rozpoznania wartości informacji zaczyna się liczyć się jak nigdy przedtem.

Do zgubnej w skutkach decyzji może nas skłonić zmienione wskazanie czujnika temperatury w instalacji przemysłowej, ale jak się obronić przed rozbudowaną narracją informacje, którą potwierdza wiele źródeł?

Ostatnio dowiadujemy się o wpływaniu na decyzje wyborcze części społeczeństw w innych krajach. Próba rywalizacji w polityce światowej przeniosła się na nowy poziom?

Jak możemy uchronić swoje żywotne interesy gospodarcze, militarne, społeczne, osobiste przed manipulacją, którą przygotowali zawodowi dezinformatorzy? Czy starczy nam wyobraźni, by zapewnić odporność infrastruktury krytycznej na atak dezinformujący? W jaki sposób mogą nam pomóc technologie cyberbezpieczeństwa?

Wprowadzenie do sesji

Obcy atakują – informacyjny front – wybrane przykłady
Kamil Basaj
, kierownik Projektu INFO OPS, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Cyberbezpieczeństwo w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro

14:15-14:45 przerwa
14:45-16:00 – Sesja III – LECĄ DRONY
Użyteczność dronów w zarządzaniu zasobami infrastruktury przemysłowej, szczególnie na rozległych terenach lub obiektach liniowych wydaje się oczywistością dla obeznanych z nowoczesnymi technologiami systemów bezzałogowych. W praktyce okazuje się, że w zastosowaniach profesjonalnych pojawiają się bariery formalne. Np. w sprawach przepisów umożliwiających loty poza zasięgiem wzroku, wymagań technicznych, bezpieczeństwa, a nawet sposobu formułowania zamówień publicznych. Będziemy też rozmawiać o problemach lotów w strefach zakazanych i systemach antydronowych.

Wprowadzenie do sesji Dariusz Werschner, Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Komentarz: Piotr Gawron, Dilectro

Program „Żwirko i Wigura” w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro

16:05-17:15 – Sesja IV – ANALIZOWAĆ, IŚĆ ZA ŚLADAMI, ZBIERAĆ DOWODY
Innowacyjność i kreatywność inspirowana przełomowymi technologiami, do których można zaliczyć sztuczną inteligencję, robotykę, drony, blockchain, internet rzeczy, ma niestety również ciemną stronę. Pomysłowi bywają również ci, którzy chcieliby na nas nieuczciwie zarobić lub nam zaszkodzić z innych sobie znanych powodów.

Musimy się nauczyć używać narzędzia techniczne pozwalające analizować informacje, zabezpieczać się przed nadużyciami, ale też stosować środki organizacyjne i techniczne, które złagodzą ryzyko i uratują, kiedy ponieśliśmy szkodę.

Prawo dosyć wolno reaguje na zmiany technologiczne, regulatorzy, organy ścigania i sądy nie zawsze są w stanie zrozumieć co jest istotą poniesionych szkód. Postępowań sądowych jest jednak coraz więcej. Dowiedzmy się, jak z nowymi technologiami radzą sobie prawnicy, jak gromadzą dowody w cyfrowym świecie, jak udawało się ostatnio poprowadzić sprawy karne w ramach obowiązujących przepisów, jakich regulacji należy się spodziewać.

Wprowadzenie do sesji
Łukasz Lasek, adwokat, kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Jakub Barański, aplikant adwokacki, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

17:30 -18:30 Obiad
19:30 – 23:00 gra terenowa – bezpieczne spotkania

8 grudnia (piątek)

 

09:30 14:00 misja specjalna – Malbork jakiego nie znamy. Infrastruktura krytyczna wczoraj i dziś.

Rozmowa z dyrektorem IBRKK Bogusławem Bławatem o ochronie gospodarki w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rekomendujemy udział w ZAMKU dyrektorom i menadżerom pionów bezpieczeństwa spółek skarbu państwa, firm o strategicznym znaczeniu dla kraju i gestorów infrastruktury krytycznej, ich szefom działów IT, firmom teleinformatycznym oraz przedstawicielom systemu bezpieczeństwa narodowego oraz samorządu terytorialnego. Drugi dzień konferencji to misje specjalne: 2013 – Kopalnia Soli w Kłodawie, 2014 – Jednostka Wojskowa Komandosów, 2015 – tunel podmorski w Gdańsku; 2016 – wyprawa szlakiem górniczym w Kopalni Soli w Wieliczce; 2017 – Malbork, jakiego nie znamy.