Zjazd na zamku w Lublińcu odbył się w dniach 15-16 maja 2014 roku pod hasłem „Świat po wojnie”.

Stawialiśmy na nim pytania o kompetencje żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy decydują się odejść do „cywila” oraz o znaczeniu dylematu safety vs. security w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęciliśmy szansom zawodowym żołnierzy jednostek specjalnych.

W ramach naszej dyskusji staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:

 • Czy zdejmując mundur można na rynku pracy zaoferować kwalifikacje inne, niż te podstawowe nabyte w toku służby? Jakie wyzwania stoją przed byłymi żołnierzami i funkcjonariuszami zatrudnianymi w firmach, jako eksperci w sprawach bezpieczeństwa?
 • Na ile są przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom przedsiębiorców w zakresie zarządzania kryzysowego, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, sabotażu ze strony wrogich państw?
 • Jak dylemat safety vs. security jest postrzegany przez pełnomocników ochrony infrastruktury krytycznej i szefów ds. bezpieczeństwa?

W konwersatorium wzięli udział czynni wojskowi, pełnomocnicy ds. ochrony infrastruktury krytycznej największych polskich przedsiębiorstw, z reguły też byli wojskowi lub funkcjonariusze, dyrektorzy wydziałów zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Tak prezentował się pełny program ZAMKU:

PROGRAM 15 maja, czwartek
10.30 – 11.00Wizyta studyjna w Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK)

Rejestracja uczestników w Biurze Przepustek , ul. Sobieskiego 35, Lubliniec.

11.00 – 11.05Powitanie uczestników przez Płk. Wiesława Kukułę, dowódcę JWK oraz Sławomira Kosielińskiego, prezesa Fundacji Instytut Mikromakro. Plan dnia.

Personel JWK – doświadczenie / wiedza / umiejętności

ppłk Maciej Klisz, szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów

11.05 – 13.00Zwiedzanie JWK ze pokazem, sprzętu strzeleckiego, środków łączności radiowej, spadochroniarni oraz wideostrzelnicy. Na wideostrzelnicy trening strzelecki.
13.00 – 13.30Przemarsz do Zamku Lubliniec na obiad i obrady
13.30 – 14.30Obiad
14.30 – 18.30Konwersatorium.

Wprowadzenie do tematu Płk Wiesław Kukuła, dowódca JWK,  Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” oraz Robert Ługowski, dyrektor sektora publicznego Atos. Mecenasem konwersatorium jest firma Atos.

Debata 1

Program rekonwersji

Jak są przygotowani do życia w biznesie żołnierze i funkcjonariusze, którzy odchodzą ze służby w wieku produkcyjnym? Państwo ma do zaproponowania program rekonwersji. Być może jest on dobry, w jakim jednak stopniu skuteczny? Czy zdejmując mundur można na rynku pracy zaoferować kwalifikacje inne, niż te podstawowe nabyte w toku służby?

Polski program rekonwersji, Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Aneta Kamińska, kierownik zespołu ds.polityki rekonwersji, Departament Spraw Socjalnych MON
 • Daniel Grzelak, dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej MON

Czy zagraniczne doświadczenia mogą być przydatne w Polsce

prosimy o komentarz:

 • kpt Ronald Farkas, Air Force Programs Officer, Biuro Współpracy Wojskowej, Ambasada USA w Warszawie
 • Alain Caulet, b. oficer Francuskiej Żandarmerii Narodowej, obecnie doradca zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.
 • kpt rez. Jörn Becker, były oficer Bundeswehry, Global Head of Civil & National Security ATOS

Rekonwersja w oczach komandosów.

 • ppłk Maciej Klisz, szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów
 • mjr rez. Zbigniew Mazurkiewicz, prezes zarządu SALUS Taktyka i Technika dla Bezpieczeństwa, b. oficer Jednostki Wojskowej GROM

komentarz: gen. broni dr Lech Konopka, Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Debata 2

Dylemat safety versus security

 • Jakie wyzwania stoją przed oficerami zatrudnianymi w firmach, jako eksperci w sprawach bezpieczeństwa?
 • Na ile są przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom przedsiębiorców w zakresie zarządzania kryzysowego, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, sabotażu ze strony wrogich państw?
 • Czy zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, którą prowokuje kryzys na Ukrainie czegoś nauczy zarządy firm, które są zobowiązane do wypełniania powinności wobec bezpieczeństwa i obronności państwa?

Wprowadzenie i moderacja: Sebastian Michalkiewicz, dyrektor Biura Ochrony P.P. Porty Lotnicze oraz kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

20.00 – 23.00Wieczorne dyskusje. Ognisko i grill. Zaprasza Fundacja Instytut Mikromakro oraz Atos.  
16 maja, piątek
9.00 – 11.00Szkolenie z medycyny pola walki. O swojej służbie i zadaniach opowiedzą oraz przeprowadzą demonstrację operatorzy i paramedycy JWK – Wir i Sikor, jedyni żołnierzy WP, którzy przeszli 18. miesięczny kurs Special Operations Combat Medic w USA, uczestnicy misji w Bośni, Iraku i Afganistanie: http://creatiopr.pl/tak-szkola-sie-medycy-amerykanskich-sil-specjalnych/
12.00 – 15.00Uroczysty apel JWK. Święto Jednostki.