Konwersatorium „Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej” odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2013 roku na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjęty przez Radę Ministrów 26 marca 2013 r. wśród celów pośrednich, przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa IK, wymienia m.in. „podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji wszystkich uczestników Programu w zakresie znaczenia IK dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz sposobów jej ochrony” oraz „budowę partnerstwa pomiędzy uczestnikami procesu ochrony IK”. Szczególnie nam zależało, by w spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele spółek o strategicznym znaczeniu dla Skarbu Państwa, ale również firm prywatnych związanych z gospodarką elektroniczną. Tam szczególnie jest ważna edukacja w zakresie IK.

Dzięki dyskusjom, które miały miejsce podczas zjazdu, mogliśmy przygotować Deklarację Uniejowską, podkreślającą sens powstania Związku Operatorów Infrastruktury Krytycznej. A poza tym mogliśmy sprawdzić w praktyce jak wygląda patrol robotów firmy Robotics Innovations, wysłuchać ekspertów firm Comarch, Interactice Intelligence, SAP i Indra Sistemas o zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwie.

Oto niektóre z rozmów, które odbyły się w Uniejowie:

  • Leszek Winiarski z Interactive Intelligence – o ryzyku niekompatybilności różnych systemów łączności

  • Andrzej Chabrzyk z SAP Polska – o wadze i cenie ryzyka

  • dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Politechniki Warszawskiej – o ryzyku w ujęciu operacyjnym