Lotnisko EPPG Kąkolewo

Droniada 2021 obejmowała trzy konkurencje: prezentację bezzałogowego systemu latającego (do zdobycia maksymalnie 10 punktów), identyfikację obszarów zajętych przez patogeny chorób roślin („Trzy kolory”; 45 punktów) oraz wykrycie w sadzie parcha i mączniaka jabłoni, następnie zaś ich precyzyjny oprysk środkami ochrony roślin symulowany przez kulki paintballowe („Drzewo życia”, 45 punktów).

W pierwszej konkurencji wygrał zespół AGH Drone Engineering (Akademia Górniczo-Hutnicza), który zdobył 10 punktów i Nagrodę Specjalną Fundacji Instytut Mikromakro w wysokości 2 tys. złotych. W drugiej i trzeciej – High Flyers – Academic Scientific Association (Politechnika Śląska). „Trzy kolory” zespół ukończył z 26 punktami, natomiast w konkurencji „Drzewo życia” uzyskał aż 43 punkty. Dzięki temu ta drużyna otrzymała pierwszą Nagrodę Główną w wysokości 20 tys. złotych, którą ufundowało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz dwie Nagrody Specjalne po 2,5 tys. złotych od Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Regulamin stanowi, że Nagrody Główne (pieniężne) mogą przypaść wyłącznie zespołowi, który miał 50% i jeden punkt z każdej konkurencji. Wymóg ten – oprócz zespołu z Politechniki Śląskiej – spełnił tylko zespół AKL Politechniki Wrocławskiej, zdobywając odpowiednio po 8, 23,5 oraz 35,5 punktów, czyli łącznie 67 punktów. Tym samym zespół z Wrocławia został uhonorowany czekiem na 15 tys. złotych przez PCSS.

Trzecie miejsce zajął zespół AGH Drone Engineering z łącznym wynikiem 43 punktów, czwarte Raptors z Politechniki Łódzkiej, piąte Sky Crew z Politechniki Łódzkiej, szóste AKL Politechniki Poznańskiej, siódme ex equo zespoły One More Flight (zespół Open) oraz WUThrust z Politechniki Warszawskiej. Pozostałe trzy zespoły nie były klasyfikowane.

Oprócz nagród pieniężnych przyznano nagrody specjalne w postaci płatnych staży i nagrody rzeczowej. Po rekomendacji Komisji Sędziowskiej PCSS zaprosił cztery osoby z zespołu Politechniki Wrocławskiej na staże do siebie. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podjęła decyzje, że zaprasza na staże aż trzy zespoły: High Flyers, Sky Crew i AGH Drone Engineering. To efekt wykazania się nieszablonową strategią w konkurencjach „Trzy kolory” i „Drzewo życia”

Natomiast spółka Prometheus S.A., Złoty Sponsor Droniady, przekazała zespołowi High Flyers nagroda rzeczową w formie aparatury Futaba za wykazanie się największą skutecznością strzelecką w konkurencji Drzewo życia. Gratulujemy!

Przebieg konkursu

Konkurs dzielił się na fazę testową, online i fazę terenową. W lutym 2020 r. deklarację startu złożyło 11 zespołów. Po fazie testowej, w której tworzono i sprawdzano skuteczność algorytmów oraz wykorzystywano środowisko obliczeniowe PCSS w celu uczenia maszynowego sieci neuronowych (Komputer Dużej Mocy Altair), do pierwszej konkurencji online przystąpiło osiem zespołów. Lecz już w samych konkurencjach terenowych na lotnisku EPPG Kąkolewo ostatecznie wystartowało sześć.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy w dziejach Droniady jeden z zespołów wykonał skutecznie w misję w nasilającym się deszczu. To High Flyers, tym samym udowadniając, że spełnił jeden z warunków regulaminowych o gotowości startu drona w trwającej przez 15 minut mżawce.

Jednocześnie wszystkiej sześć zespołów, które wzięło udział w konkurencjach terenowych, dość dobrze poradziło sobie z silnym wiatrem i wykazało się zimną krwią w sytuacjach awaryjnych jak Politechnika Poznańska i Sky Crew.

Generalnie poziom przygotowań do części głównej konkursu oceniamy na zdecydowanie wyższy niż w poprzednich latach. Wygrały te zespoły, które najwięcej ćwiczyły w polu i po wielokroć oblatywały swoje systemy oraz sprawdzały poprawność działania algorytmów.

Nie mniej ważnym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu tegorocznej Droniady, była bardzo dobra współpraca różnych środowisk – przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, którzy poświęcili własne urlopy, by na miejscu pomóc zorganizować i przeprowadzić poszczególne konkurencje; pracowników PCSS, którzy stworzyli podwaliny świetnego systemu analizującego online wyniki konkursu oraz dbali o działanie sieci transmisji danych w polu w deszczu i spiekocie; przedstawicieli Aeroklubu Poznańskiego i spółki Aeroport, którzy przyjaźnie i konstruktywnie współtworzyli konkurs, wolontariuszy Fundacji Instytutu Mikromakro z kręgu Radia Pałacc Collegium Civitas oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj jak by wyglądał ten tydzień w Kąkolewie. Dziękujemy!

Informacja o konkursie

Głównym organizatorem konkursu technologiczne Droniada jest Fundacja Instytut Mikromakro, zaś współorganizatorami Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechnika Poznańska i Aeroklub Poznański. Patronatem honorowym objął konkurs Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Gościem Specjalnym była Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Partnerem Strategicznym Fundacji Instytut Mikromakro jest Spartaqs Group, Mecenasem Droniady – Intel, zaś Złotymi Sponsorami firmy Clico, IntegraleIT oraz Prometheus SA. Partnerem Technologicznym jest Sony. Partnerami są natomiast firmy i instytucje jak AeroMind, Instytut Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, Airworks, Dilectro, Grupa Tomkov, DronLab, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, OpenLink, PRF Paintball, SalesManago oraz TME.

ZespółDemo systemu BSP (liczba punktów)
Raptors, Politechnika Łódzka7,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka7,0
One More Flight, Warszawa8,0
Wuthrust, Politechnika Warszawska8,0
AKL Politechniki Poznańskiej8,0
AKL Politechniki Wrocławskiej8,0
High Flyers, Politechnika Śląska9,0
AGH Drone Engineering10,0
ZespółTrzy kolory (liczba punktów)
Raptors, Politechnika Łódzka2,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka7,0
AKL Politechniki Poznańskiej9,0
AGH Drone Engineering17,0
AKL Politechniki Wrocławskiej23,5
High Flyers, Politechnika Śląska26,0
ZespółDrzewo życia (liczba punktów)
AKL Politechniki Poznańskiej-3,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka4,0
AGH Drone Engineering16,0
Raptors, Politechnika Łódzka19,0
AKL Politechniki Wrocławskiej35,5
High Flyers, Politechnika Śląska43,0
ZespółKlasyfikacja generalna (liczba punktów)
Melavio, Politechnika Warszawska
Dronpix, Kraków
Stamax, Kraków
One More Flight, Warszawa8,0
Wuthrust, Politechnika Warszawska8,0
AKL Politechniki Poznańskiej14,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka18,0
Raptors, Politechnika Łódzka28,0
AGH Drone Engineering43,0
AKL Politechniki Wrocławskiej67,0
High Flyers, Politechnika Śląska78,0

Klasyfikacja generalna Droniada 2021