Zadaniem 10. zespołów uczestniczących w konkursie Droniada było jak najszybsze i najdokładniejsze znalezienie zaginionych skoczka, babci i wnuczka. Udało się to nielicznym.

18 czerwca 2016 r. w Aeroklubie Krakowskim w Pobiedniku Wielkim odbył się konkurs dla zespołów uczelni wyższych DRONIADA 2016 zorganizowany przez Fundację Instytut Mikromakro. Zadaniem startujących drużyn było odszukanie jednej z trzech zaginionych osób oraz należącego do niej przedmiotu. Zasady udziału w konkursie i kryteria oceny wykonania zadania określał „Regulamin konkursu Droniada 2016 w ramach Parady Robotów”.

Oceną przebiegu konkursu zajmowała się powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. W skład jej prezydium wchodzą następujące osoby:

  • dr Błażej Sajduk, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera – przewodniczący;
  • Sabina Hawryłko, Aeroklub Krakowski – wiceprzewodnicząca;
  • płk Witold Lewandowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – wiceprzewodniczący;
  • Adam Młot, Straż Miejska w Krakowie – wiceprzewodniczący;
  • Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro – sekretarz.

Komisja Konkursowa ustaliła, że najlepszy wynik (86 punktów na 100 możliwych do zdobycia) uzyskał zespół WSOSP-ALS, który reprezentuje Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Tym samym zajął on pierwsze miejsce w Konkursie DRONIADA 2016. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać zespołowi WSOSP-ALS Nagrodę Honorową Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Nagrodę Pieniężną Prezydenta Miasta Krakowa w wysokości 10 tys. zł.

Miejsce drugie w Konkursie DRONIADA 2016 zajął zespół AERO TEAM ILK AGH, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując 78 punktów. Miejsce trzecie przypadło w udziale zespołowi KOŁO NAUKOWE AWIONIKÓW z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (47 punktów). Zespoły te otrzymują Nagrodę Honorową Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Natomiast zespół Koła Naukowego Awioniki MelAvio z Politechniki Warszawskiej zdobył Nagrodę Specjalną od Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i jego Centrum Dronów w postaci miesięcznego szkolenia z zastosowań dronów w zarządzaniu kryzysowym. Również Nagrodę Specjalną od firmy Esri Polska w postaci szkolenia z teledetekcji z drona przyznano Studenckiemu Kołu Naukowemu Robotyki SKaNeR. Wreszcie trzecią Nagrodę Specjalną, ufundowaną przez Kapsch Polska – szkolenie UAVO wraz z egzaminem państwowym przyznano AKADEMICKIEMU KLUBOWI LOTNICZEMU z Politechniki Wrocławskiej. Pozostałe zespoły otrzymały upominki od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.