Konferencja "Pięć żywiołów", która jest zarazem VI Kongresem Analizy Informacji Collegium Civitas, posłuży wymianie doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w mieście. Proponujemy spojrzeć nań całościowo, wykorzystując idee tzw. urban resilience.

Jedni mówią o miastach zrównoważonych (sustainable city), drudzy zaś o miastach inteligentnych (smart city). Inni wolą głosić pochwałę miast zielonych (green city) albo miast konkurencyjnych (competetive city). Są też zwolennicy pojęcia miast kreatywnych oraz atrakcyjnych (creative and attractive city), a nawet miast „powolnych” (slow city). My zaś opowiadamy się za miastem jako ostoją wolności i bezpieczeństwa, miastem prężnym, odpornym na przeciwności losu (resilient city).

rejestracja

Zapraszamy do dyskusji 20-21 kwietnia 2017 r. o bezpieczeństwie w mieście, sposobach wzmocnienia jego odporności na różne przeciwności losu od gwałtownych zjawisk atmosferycznych po cyberataki. Ufamy, że nasza konferencja, która jest skierowana do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i w administracji rządowej, przedstawicieli służb bezpieczeństwa i ratownictwa publicznego, szefów wydziałów planowania i rozwoju miast, osób zajmujących się urbanistyką, ale i teleinformatyką oraz do gestorów infrastruktury komunalnej, pozwoli uzyskać wiedzę o sposobach jej zabezpieczania, o metodach budowy odpornych na cyberataki miast, o tym jak wykorzystywać innowacyjne sposoby interakcji z otoczeniem w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli m. in. w ochronie środowiska naturalnego. Przede wszystkim jak zaprząc techniki analizy informacji do zarządzania bezpieczeństwem i analizy ryzyka.

Przyświeca nam również idea, by mówić o bezpieczeństwie w smart city nie tylko w kategoriach technologicznych, ale również społecznych. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych.

Spotykamy się zatem w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Pałac pod Krzysztofory, Sala Miedziana, 20-21 kwietnia na konferencji “Pięć żywiołów. Bezpieczeństwo w mieście”. Udział w konferencji jest bezpłatny, kwalifikowany dla przedstawicieli sektora publicznego, świata nauki, organizacji pozarządowych, mediów i partnerów biznesowych organizatorów. W innych przypadkach zastrzegamy sobie prawo odmowy rejestracji.

Rejestracja przez formularz WWW —> https://www.5zywiolow.pl/wydarzenia/?add-to-cart=14296

Miło nam poinformować, że wybraliśmy Hotel Sympozjum & SPA na główną kwaterę podczas naszej  konferencji. W tym czterogwiazdkowym hotelu wynegocjowaliśmy 300 złotych brutto za nocleg ze śniadaniem i basenem wliczonym w cenę. Wystarczy zadzwonić i podać na recepcji hasło PIĘĆ ŻYWIOŁÓW. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.