Wartość polskiego rynku dronowego na koniec 2015 wyniesie ok. 164 mln złotych.

Wartość rynku dronów 2015

Na podstawie naszego badania ankietowego, w którym wzięło ok. 40% aktywnych firm na rynku, oraz pogłębionej analizy sieciowej, szacujemy, że wartość polskiego rynku dronowego zarówno cywilnego jak i wojskowego – sprzedaż produktów, usług i towarów – na koniec 2015 wyniesie ok. 164 mln złotych. Większość (ok. 102 mln złotych) przypadnie na sprzedaż dronów zabawkowych w hipermarketach i pokrewnych kanałach sprzedaży wraz z półprofesjonalnymi i profesjonalnymi dronami fotograficznymi. Usługi, w tym głównie szkolenia operatorskie oraz prace fotogrametryczne, wyniosą ok. 27 mln złotych, natomiast produkcja i sprzedaż dronów profesjonalnych – ok. 35 mln złotych.

Przewidujemy dynamiczny wzrost tego rynku w 2016 r. i w następnych latach nawet o 150% w segmencie cywilnym, zaś na rynku wojskowym – w zależności od rozstrzygnięć w przetargach MON na drony – wręcz o kilkaset procent. To jest zresztą największa zagadka, czy MON pod nowym kierownictwem utrzyma założenia i harmonogram tych postępowań.

Wszelako na rynku cywilnym, dopóki nie zostaną wprowadzone ostre restrykcje w zakresie korzystania z dronów jak np. urzędowy rejestr BSP bez podziału na zastosowania komercyjne i rekreacyjne, dopóty będzie rosnąć ich sprzedaż. Swoje „trzy grosze” dorzucą także spółki energetyczne, paliwowe, telekomunikacyjne, budowlane, geodezyjne czy też Jednostki Samorządu Terytorialnego, które coraz częściej zaczną korzystać z dronów w swojej działalności. Wciąż będą to konstrukcje z „półki”, często zagraniczne, jeśli zaś polskie, to nadal eksperymentalne, pojedyncze egzemplarze.

Popyt na drony będzie rósł, o ile producenci i usługodawcy zechcą słuchać, czego rzeczywiście chcą ich klienci. Jak sprzedadzą im pomysł na zmianę dotychczasowych nawyków. Jak udowodnią, że to przynosi realne korzyści biznesowe. Jak przekonają do siebie swoim kompetencjami nie tylko w dziedzinie konstrukcji maszyn latających. I o tym właśnie przeczytacie w naszym raporcie, przewodniku po nowym, obiecującym rynku.

 

CDN –> https://www.5zywiolow.pl/raport2015/

 Szanowni Państwo!

Jeśli zainteresował Was ten artykuł oraz stan rynku dronów w Polsce i na świecie, zachęcamy do inwestycji w nasz raport “Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży”, obrazujący stan prawny, możliwości biznesowe oraz społeczne aspekty wykorzystania dronów, w tym konieczność bezpiecznego i zgodnego z prawem ich użytkowania: https://www.5zywiolow.pl/raport2015/

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2015 – SPIS TREŚCI

Spis treści raportu 2015

Rynek dronów na świecie 2015

Najważniejsze trendy i kierunki rozwoju bezzałogowych systemów latających.

Sławomir Kosieliński 

Jakich rozwiązań potrzebują polskie firmy i instytucje

Analiza potrzeb informacyjnych sektora cywilnego pod kątem wykorzystania dronów.

Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński

Jakie drony chce kupić MON

Ministerstwo Obrony Narodowej w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022 zadeklarowało zakup pięciu rodzajów bezzałogowych systemów rozpoznawczych i rozpoznawczo-uderzeniowych. Właściwie wszystkie mają zostać wyprodukowane siłami krajowych podmiotów zaliczanych do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Program zakupu bezzałogowców ma kosztować około 2,5 miliarda złotych.

Sławomir Kosieliński

Co oferuje polski rynek i jakie ma perspektywy rozwoju

Prezentacja wyników badania polskiego rynku dronów, analiza danych z ankiet.

Andrzej Gontarz

Nie można pominąć żadnego poziomu badań

Polski sektor systemów bezzałogowych potrzebuje dla swojego rozwoju mocnego wsparcia publicznego. Bez niego tylko nieliczne zespoły będą w stanie doprowadzić prace badawczo-rozwojowe do najwyższego poziomu doskonałości technologicznej.

Karol Juszczyk

O czym wam nie powie sprzedawca drona

Cena drona jest pochodną funkcji, do realizacji których będzie przeznaczony, przygotowania do warunków, w których będzie latać oraz poziomu bezpieczeństwa lotu, który ma być zapewniony.

Karol Juszczyk

Ciekawe rozwiązania

Opisy wybranych maszyn występujących w poszczególnych segmentach polskiego rynku.

Ernest Rudziński

Jak latać zgodnie z przepisami – algorytm latania

Poradnik prawny dla użytkowników dronów. Algorytm na latanie.

Tomasz Prost

Misja pod kontrolą

Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych przed każdą misją – bez względu na to czy ma charakter cywilny, czy wojskowy – powinni sprawdzić jej założenia w środowisku symulacyjnym i w ten sposób przećwiczyć sterowanie maszyną.

Sławomir Kosieliński

Lot w chmurze (obliczeniowej)

Opracowanie wyników typowej misji fotogrametrycznej może trwać nawet kilkanaście godzin, pomimo zwiększającej się mocy obliczeniowej stacji roboczych i wydajniejszych kart graficznych. Rozwiązania upatruje się w chmurach obliczeniowych.

Marek Gaweł, Jacek Jóźwiak

Czy fotogrametra i pilot podzielą los zecera?

Rynek zobrazowań fotogrametrycznych nieuchronnie zmierza ku pełnej automatyzacji. Nie będzie potrzebny ani pilot, ani fotogrametra, ani tym bardziej wykwalifikowany operator drona. Liczyć się będzie wyłącznie chęć zaspokojenia potrzeb informacyjnych zleceniodawcy.

Marek Macner

Szybsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze poszukiwania

W przypadku podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa szybkie odnalezienie ciała ofiary ułatwia ustalenie przyczyny i czasu zgonu oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Stąd też uzasadnione jest wykorzystanie w działaniach poszukiwawczych wszelkich nowych technologii, jak drony czy roboty. Przedstawiamy wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez nas z użyciem drona.

Joanna Stojer-Polańska, Marek Lisowicz, Maciej Szydłowski

Jak wykryć zmianę

Najnowsze techniki analizy obrazu.

Sławomir Kosieliński

Z wesela do Hollywood droga daleka

Latać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale filmować z powietrza umie tylko kilka osób w Polsce.

Mateusz Halaba

Drony wielokrotnego zastosowania

Sposób użycia drona zależy od istniejącej potrzeby informacyjnej i pomysłu na jej zaspokojenie.

Mateusz Halaba

Katalog polskiego rynku

Podstawowe informacje o firmach działających na polskim rynku dronów.

Andrzej Gontarz

Co robią najwięksi

Prezentacja sylwetek wybranych, najbardziej liczących się na polskim rynku firm dronowych.

Andrzej Gontarz. Sławomir Kosieliński, Piotr Rutkowski

Z myślą o przyszłości

Charakterystyka potencjału badawczo-rozwojowego i konstruktorskiego uczelnianych kół naukowych.

Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński

Jak uchronić się przed zagrożeniami ze strony BSP

Na rynku dostępne są systemy anty-BSP, które umożliwiają wykrycie i fizyczne unieszkodliwienie statku bezzałogowego. Ich użycie jest często jednak niemożliwe z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych.

Czesław Romek

https://www.5zywiolow.pl/raport2015/