Wszystkie służby bezpieczeństwa publicznego mogłyby korzystać z jednego systemu wsparcia dowodzenia – przekonuje Piotr Juszkiewicz z Oracle Polska. To bardzo ciekawa rozmowa. Warto się zastanowić na tą propozycją.

20 maja 2013 r. na III konwersatorium z cyklu “5 żywiołów” o przetwarzaniu informacji w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych rozmawialiśmy z Piotrem Juszkiewiczem z Oracle Polska o koncepcji Ogólnopolskiej Zintegrowanej Platformy Systemu Wspomagania Dowodzenia. Warto posłuchać jak można by usprawnić sferę zarządzania kryzysowego w Polsce.