Pierwszego dnia Parady Robotów sprawdzimy, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać drony w misjach reagowania kryzysowego. Zapraszamy do Aeroklubu Krakowskiego 17 czerwca!

Przeprowadzimy warsztaty i trening służb we współpracy z dronami i systemami fuzji informacji w wybranych misjach ratowniczych z wykorzystaniem różnych sensorów np. kamer pracujących w podczerwieni i czujników promieniowania z uwzględnieniem specyfiki działania mobilnych stanowisk dowodzenia. Kierownikiem treningu i zarazem dowódcą mobilnego stanowiska dowodzenia i łączności jest mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Natomiast nad bezpieczeństwem lotów i przebiegiem poszczególnych misji powietrznych nadzór sprawuje Michał Wojas, Flytech UAV. W zakresie integracji teleinformatycznej pomocą służy Artur Łaszcz, Kapsch Polska.

Celem jest prezentacja aktualnego stanu rozwoju dronów, robotów i systemów fuzji informacji oraz doprecyzowanie potrzeb informacyjnych służb reagowania kryzysowego. Po części praktycznej głos zabiorą eksperci ds. misji poszukiwawczo-ratowniczych i wykorzystania dronów w reagowaniu kryzysowym.

WYMAGANA REJESTRACJA ONLINE!
– Udział w wydarzeniu jest kwalifikowany i bezpłatny wyłącznie dla osób z sektora publicznego i partnerów Fundacji Instytut Mikromakro. W celu weryfikacji i uzyskania kodu dostępu prosimy o mail do Sławomira Kosielińskiego, prezesa zarządu Fundacji Instytut Mikromakro: kosiel@mikromakro.pl, tel. +48514828727
– Udział w wydarzeniu jest płatny w wysokości 736.77 zł brutto (599 zł netto) dla przedstawicieli pozostałych sektorów.

Klikając “Dodaj do koszyka” dokonujesz tylko wyboru.
W celu rejestracji należy przejść do “Mój wybór” w celu dokończenia procesu rejestracji.

Dodaj do koszyka

PROGRAM RAMOWY

Sprawdzian techniczny, godz. 10.00 – 13.00

Przeegzaminujemy wszystkie zespoły – profesjonalne i studenckie – czy ich sprzęt jest zdolny do udziału w misjach ratowniczych i czy operatorzy potrafią współpracować ze służbami reagowania kryzysowego, zwłaszcza w transmisji obrazu na mobilne stanowisko dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej.

Trening, godz. 14.00 – 17.00

Oto dotychczas ustalone zadania między służbami zarządzania kryzysowego a firmami:

 1. Sprawdzimy z dronów firm FlyTech UAV, DronLab (24 Godziny), DronaVista i Roborotor szczelność kilometrowej linii gaśniczej –> zadanie stawia Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 2. Przygotujemy ortofotomapę na potrzeby akcji ratunkowych. Misję przeprowadzi firma UAV oraz Fotoraporty.pl.
 3. Comarch pokaże możliwości wykrywania zmian tzw. change detection z transmisją obrazu na stanowisko dowodzenia.
 4. uAvionics zademonstruje możliwości swojej płatowca Barracuda w locie patrolowym.
 5. Dzięki Toyota Radość wykorzystamy Toyota Hilux jako platformę startową dla dronów.
 6. FlyTech UAV zaprezentuje swoją metodykę prowadzenia akcji poszukiwawczych w górach we współpracy Grupa Podhalańska GOPR.
 7. DroneRadar udostępni swoją aplikację na potrzeby treningu i konkursu Droniada, by wytyczyć dozwoloną przestrzeń powietrzną.
 8. Sprawdzimy możliwość wykorzystania dronów dwóch żywiołów firmy Roborotor: gotowych do obserwacji z powietrza i obserwacji środowiska podwodnego.
 9. Dzięki naszemu Partnerowi firmie Geotronics pokażemy zasady działania systemu Trimble UX5, używanego w nalotach fotogrametrycznych
 10. Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych (CIK CBK) stawia zadanie określenia współrzędnych geograficznych celu z bezzałogowca
 11. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie wystawia swoje wozy dowodzenia i łączności, by sprawdzić transmisję obrazu z dronów i robotów na mobilne stanowisko dowodzenia;

Warsztaty reagowania kryzysowego, godz. 17 – 19

 • Podsumowanie treningu na gorąco, Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro.
 • Metodyka prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych z udziałem psów ratowniczych, Michał Gaik, naczelnik Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz.
 • Integracja systemów teleinformatycznych w działaniach kryzysowych, Artur Łaszcz, dyrektor ds. technicznych Kapsch Polska.
 • Czas na refleksję czy biurokrację? Wsparcie dla procedur i raportowania dla służb zarządzania kryzysowego, Agata Chodowska, wiceprezes zarządu Tecna sp. z o.o.
 • Studium przypadku: Drony w ochronie infrastruktury kolejowej, Andrzej Szczygieł, operator UAV i specjalista w zakresie ochrony bezpieczeństwa.
 • Teledetekcja zmian z użyciem systemów bezzałogowych, Wojciech Stolarski, Geotronics Dystrybucja.
 • Lataj z głową – co służby winny wiedzieć o zasadach korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych, Paweł Szymański, Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 • Współpraca ratowników górskich i operatorów dronów, Michał Wojas, Flytech UAV
 • dyskusja.
 • Prezentacja założeń i regulaminu Droniady, losowanie kolejności startów zespołów akademickich

Eksperyment: psy i drony razem na ratunek, godz. 20.00 – 22.00

Wieczorem 17 czerwca zorganizujemy w Aeroklubie Krakowskim eksperyment jak połączyć szukanie skoczka spadochronowego z użyciem psów i dronów Będziemy szukali także “tradycyjnie” zaginionych w terenie otwartym.

Do akcji przystąpią trzy zespoły ratowników z psami ratowniczymi wsparte przez drony i robot lądowy.

Poszukiwania będą opierały się na współpracy członków grup poszukiwawczych, przewodników psów oraz operatorów dronów. Połączenie tradycyjnych poszukiwań wspartych rozwiązaniami technologicznymi daje szanse na szybsze zlokalizowanie i odnalezienie zaginionych.

Zespoły: Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz, Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalańska GOPR, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza.

Firmy dronowe: DronLab, DronaVista.pl, FlyTech UAV.

Poszukiwania odbędą się w terenie otwartym w godzinach wieczorno-nocnych. Dowódcy grup podzielą teren, na którym mogą przebywać osoby zaginione, na sektory wymagające przeszukania.

Celem eksperymentu jest wypracowanie metodyki poszukiwania osób żywych przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków. Liczymy także na powstanie dobrych praktyk w zakresie współpracy przy akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Akcja poszukiwawcza z udziałem psów ratowniczych i dronów
Akcja poszukiwawcza z udziałem psów ratowniczych i dronów