Dzień Fuzji Informacji i Obserwacji Ziemi
Dzień Fuzji Informacji i Obserwacji Ziemi

Mimo, że Polska zaledwie dwa lata jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), to już ponad 150 firm aktywnie włączyło się do współpracy z tą organizacją. Kilkanaście przedsiębiorstw zdobyło już pierwsze zamówienia w konkursach organizowanych przez ESA.

Wciąż jednak Polska pozostaje płatnikiem netto na unijną działalność kosmiczną. Według uzasadnienia do Poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej Unia Europejska przeznaczy do 2020 r. ok. 2 mld euro rocznie na projekty kosmiczne. “Polska swoim udziałem ok. 3% w ogólnym budżecie UE proporcjonalnie finansuje kwotą ok. 60 mln euro rocznie” – czytamy w uzasadnieniu. Jak zwiększyć nasz udział w unijnym programie kosmicznym? – to było jedno z głównych pytań Dnia Fuzji Informacji i Obserwacji Ziemi, zorganizowanego przez Fundację “Instytut Mikromakro” oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach konferencji “Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo) 17 czerwca 2014 r.

Przed debatą ” “Potencjał polskich firm technologicznych i jednostek badawczo rozwojowych w kontekście włączania się przedsiębiorstw w międzynarodowe projekty sektora kosmicznego. Problematyka rozwoju systemów satelitarnych potrzebnych w Polsce. Budowa narodowego systemu satelitarnego” głos zabrała dr Anna Kacprzyk, dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych PARP:

Paneliści debaty o polityce kosmicznej“W debacie skupiliśmy się głównie na ocenie potencjału polskich przedsiębiorstw do uczestniczenia w przedsięwzięciach, wymagających najwyższych kompetencji w zakresie nowych technologii i innowacyjności i niezawodności. Jednym z celów debaty zaaranżowanej na konferencji było pokazanie, że ten potencjał już jest, pomimo że tworzą go głównie mikro i małe przedsiębiorstwa” – tłumaczy Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji “Instytut Mikromakro”, moderator debaty.  Wykorzystują go głównie w projektach międzynarodowych, oferując swoje produkty prawie wyłącznie na rynkach zagranicznych. Przez to bywają to firmy prawie nieznane w kraju. Biorąc jednak pod uwagę plany rozwoju polskiego satelitarnego systemu teledetekcyjnego, którego wdrożenie zapowiedział MON, należy brać pod uwagę te możliwości i wykorzystać je dla wzmocnienia kompetencji polskiego przemysłu i jednostek sektora badań i rozwoju.
Część debaty dotyczyła planu powołania Polskiej Agencji Kosmicznej, czy państwo powinno programować zadania dla polskiego przemysłu, czy też wystarczy, by nie przeszkadzało, znosząc bariery prawne i ułatwiając rozwoju instrumentów finansowych pobudzających innowacyjne wdrożenia nowych technologii.

Istotne jest, że wyzwania technologiczne, które podejmują firmy zdobywające zamówienia w sektorze kosmicznym, podobnie jak w przemyśle obronnym, mogą proliferować do zastosowań cywilnych. Dosyć zgodny był pogląd panelistów, że niezależnie od wyzwań technologicznych, krytycznie ważne jest zbudowanie rozwiązań systemowych, które pozwolą skutecznie i na dużą skalę przetwarzać i wykorzystać w różnych dziedzinach zastosowań cywilnych informacje z systemów satelitarnych i niezależnie z systemu bezzałogowych statków powietrznych, który rozwój również wynika z planów MON.

 

W debacie udział wzięli: Tadeusz Krzywda, Radca Ministra ds. wojskowych aspektów bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Marcin Dobrowolski – współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Astronika Sp. z o.o; Janusz Korpusik – Przedstawiciel Airbus Defence and Space w Polsce; Magda Mielniczek, Dyrektor Działu Innowacji, Polski Holding Obronny sp. z o.o.; Marcin Szołucha, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej; Paweł Wojtkiewicz, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Debatę prowadził Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji “Instytut Mikromakro”, zaś komentował Kamil Kurowski, dyrektor Sektora Publicznego Oracle Polska.