U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony Warszawa, 8 lutego 2018 r.
Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56)

informacje o debacie —> www.5zywiolow.pl/u-space-trzeci-wymiar-miasta

10.15 Powitalna kawa, nieformalne rozmowy, rejestracja

11:00 Wystąpienia powitalne przedstawicieli Organizatorów

11.10 Nowe trendy technologiczne zmieniają przestrzeń publiczną metropolii
Piotr Rutkowski, Instytut Mikromakro, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

11.30 „Żwirko i Wigura” – rządowy program wsparcia dla bezzałogowych systemów latających
Małgorzata Darowska, Polski Fundusz Rozwoju

11.50 U-Space. UE otwiera miejską przestrzeń powietrzną: nowe przepisy w sprawie dronów
Paweł Szymański, Urząd Lotnictwa Cywilnego

12.10 Warszawa w trzecim wymiarze – prezentacja zastosowań dronów.
Arkadiusz Kołodziej – Urząd m.st. Warszawy oraz Krzysztof Bakuła – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

12.40 Lunch

13.10 Drony już lecą. Prezentacja wybranych projektów pilotażowych

14.00 Debata samorządowa: Jak otworzyć miasto na systemy bezzałogowe i inne trendy technologiczne
Debata z udziałem przedstawicieli miast i ekspertów branży. Symboliczne podpisanie deklaracji współpracy w obszarze U-space.

14.45 Podsumowanie

15.00 Zakończenie spotkania

Warszawa, UMP, Mikromakro