Strefę lotów i poszukiwań wyznacza wielobok wskazany 11 punktami o określonych współrzędnych geograficznych w systemie odniesienia WGS84. Wersja GIS znajduje się pod adresem bit.ly/pobiednik2017.

Strefa lotów Droniady 2017
Strefa lotów i poszukiwań na Droniadzie 2017
NAZWA PUNKTUSZEROKO GEOGRAFICZNADUGO GEOGRAFICZNA
LAKSTART 2017505.337'N2011.820'E
LAK01 PN-ZACH RG STREFY505.590'N2011.496'E
LAK02505.590'N2012.000'E
LAK03 PN-WSCH RG STREFY505.590'N2012.397'E
LAK04505.421'N2012.544'E
LAK05 PD-WSCH RG STREFY505.300'N2012.544'E
LAK06505.300'N2012.174'E
LAK07505.300'N2012.000'E
LAK08505.300'N2011.820'E
LAK09 PD-ZACH RG STREFY505.300'N2011.561'E
LAK10505.437'N2011.517'E
LAK11505.498'N2011.496'E

Najważniejszą zmianą jest ustalenie równoleżnika 50° 5.300’N jako nieprzekraczalnej strefy od strony południowej, czyli na północ od pasa szybowcowego. Każdy, kto przekroczy dronem ten równoleżnik, pożegna się z konkursem.