Założenia Droniady 2018 wymagają ścisłej współpracy między wszystkimi interesariuszami. Słowem, startujące w Droniadzie 2018 zespoły muszą przygotować pod egidą organizatorów, zasady systemu antykolizyjnego i w ten sposób przetestować misje specjalne w Urban Space (U-Space).

Tutorem, który wesprze Was w tym procesie, będzie Paweł Korzec, twórca droneradar.eu. Przy współpracy z firmami Aerobits oraz uspace.aero organizatorzy Droniady 2018 przygotują system komunikacji “międzydronowej”, który będzie częścią systemu antykolizyjnego. Wymagania wstępne do protokołu unikania kolizji, oraz urządzenia dzięki którym parametry lotu będą rozsiewane po WiFi oraz za pomocą transpondera “ADS-B like” zostaną udostępnione uczestnikom Droniady.

I właśnie o tym opowiemy 15 grudnia (piątek) na naszym spotkaniu od godz. 11.00 do godz. 13.30 w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowym Instytucie Badawczym, z którym Instytut Mikromakro prowadzi teraz badania nad rynkiem dronów (Al. Jerozolimskie 87, V piętro).

Oprócz tego podyskutujemy o założeniach poszczególnych misji, nowych bikonach BLE, zasadach bezpieczeństwa, znaczeniu Droniady w budowaniu kadr dla gospodarki opartej o dane w rozumieniu programu Żwirko i Wigura i opowiemy o imprezie towarzyszącej, czyli Olimpiadzie Dronowej Citius – Altius – Fortius.

Prosimy o rejestrację na spotkanie.