politechnikalodzka

Sky Crew to drużyna z Politechniki Łódzkiej. Grupa składa się z trzynastu osób pod dowództwem Macieja Podsędkowskiego. Ich cel przy tworzeniu zespołu był związany z ratownictwem medycznym. Ten pomysł zakładał skonstruowanie drona ratowniczego szybkiego reagowania. Jako, że Sky Crew zaczęła się formować pod koniec 2017 roku to pierwszym miejscem gdzie oficjalnie przedstawią swoją konstrukcję będzie właśnie Droniada 2019. Technologia budowy ich drona jest nastawiona na możliwość automatycznej produkcji większości podzespołów oraz ich modułowość dzięki której można w prosty i
szybki sposób przystosować urządzenie do różnego rodzaju zadań.

ENG

Sky crew is the squad from Politechnika Łódzka. The group has 13 members with Maciej Podsędowski
as a commander. While creating the team they set a goal to create the rapid respond emergency
drone. Due to the fact, that the Sky Crew began to work at the end of 2017, Droniada 2019 will be
the first official event where they will show their project. Technology of their drone is primarily
targeted at automatic production and a convertibility of most of its’ components. That way it could
be easily used for a wide spectrum of operations.

Przygotowania do Droniady 2019 możecie śledzić na naszym facebooku:

You can follow the preparations process of Droniada 2019 on our Facebook page:

https://www.facebook.com/droniadacc/