Nowością tegorocznej Droniady są seminaria organizowane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (www.ibrkk.pl) od środy 6 czerwca do soboty 9 czerwca od godziny 18 do 20. Celem jest wymiana doświadczeń środowiska gospodarczego związanego z rynkiem dronowym i przygotowanie wspólnych wniosków i rekomendacji w zakresie U-Space oraz rozwoju kadry inżynierskiej dla przemysłu 4.0.

ŚRODA, 6 CZERWCA 

I Seminarium Droniadowe: „Rynek systemów bezzałogowych na tle rozwoju Przemysłu 4.0”

18.00 – 18.30 poczęstunek

18.30 rozpoczęcie obrad. Głos w dyskusji zabiorą:

 • Paweł Szymański, Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Grzegorz Bilski, DronLab
 • Sławomir Huczała, Spartaqs
 • Aleksandra Borowska, Spartaqs
 • Piotr Rutkowski, Wardyński i Wspólnicy

19.30 Założenia Droniady w kontekście rozwoju rynku pojazdów autonomicznych. Sławomir Kosieliński

19.45 Losowanie startów zespołów w Droniadzie w dniu technicznym

20.00 Zakończenie seminarium

CZWARTEK, 7 CZERWCA

II Seminarium Droniadowe: „Certyfikacja, e-identyfikacja, systemy antykolizyjne. Podstawy bezpieczeństwa latających robotów w mieście”.

18.00 poczęstunek na dobry początek

18.15 obrady

Głos w dyskusji zabiorą:

 • bryg. dr inż, Mariusz Feltynowski, CNBOP-PIB
 • Karol Juszczyk, doradca zarządu Expo XXI i doradca funduszu AgriTech
 • Filip Sosin, PAŻP
 • Radosław Zych, Akademia UAV
 • Marcin Szydełko, Senior Engineering Manager GlobalLogic
 • Paweł Korzec, Dlapilota.pl, Droneradar

19.40 – komentarz przed piątkowymi zawodami. Sławomir Kosieliński, Grzegorz Bilski.

20.00 Zakończenie seminarium

PIĄTEK, 8 CZERWCA 

III Seminarium Droniadowe: „Ku U-space. Szans i zagrożenia dla tej idei na podstawie doświadczeń poligonów dronowych w Polsce i na świecie”

18.00 poczęstunek na dobry początek

18.15 obrady .

Głos w dyskusji zabiorą:

 • Maciej Włodarczyk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
 • Dariusz Werschner, Polska Izba Systemów Bezzałogowych, AirVein/Pentacomp
 • Karol Cheda, JSW Innowacje
 • Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro
 • Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro
 • Paweł Szymański, ULC
 • Agnieszka Kaleta, DronLab
 • Piotr Rutkowski, Wardyński i S-ka
 • Sławomir Huczała, Spartaqs

20.00 Zakończenie seminarium. Rozpoczęcie obrad Komisji Sędziowskiej i rozstrzygnięcie zawodów.

SOBOTA, 9 CZERWCA 

IV Seminarium Droniadowe: „Kompetencje młodej kadry inżynierskiej po studiach na polskich uczelniach w świetle potrzeb przemysłu i gospodarki cyfrowej”.

18.00 poczęstunek na dobry początek

18.15 obrady

Głos w dyskusji zabiorą:

 • Krzysztof Puzio, Franke Polska
 • Karol Cheda, JSW Innowacje
 • Michał Zawadzak, Świat dronów
 • Karol Juszczyk, doradca zarządu Expo XXI i doradca funduszu AgriTech
 • dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20.00 Zakończenie seminarium. Podsumowanie Droniady. Wnioski i rekomendacje.