Ok. 2025 roku w Unii Europejskiej w przestrzeni powietrznej będzie na co dzień wykonywać różne zadania około 400 tys. profesjonalnych jednostek bezzałogowych, zaś łączne przychody z ich pracy będą liczone w dziesiątkach miliardów euro. Unia Europejska planuje wprowadzić pierwsze kompleksowe regulacje umożliwiające wykorzystanie dronów na masową skalę już od 2019 roku. Pociąg już odjeżdża. Jeszcze mamy szansę do niego wskoczyć skoro świt. O tym będziemy debatować na naszym sejmiku.

Zapraszamy do udziału w Sejmiku Dronowym – konferencji o wyzwaniach rynku dronowego w świetle Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Obradujemy w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w gościnie u wiceminister Jadwigi Emilewicz, podsekretarz stanu w MR.

Szukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób firmy mają się wyrwać ze startupowej „doliny śmierci”? Jak zarobić na dronach? Co wynika z unijnej koncepcji U-Space? Gdy przystępujemy do pomiarów Ziemi, mamy do wyboru metody naziemne, satelitarne oraz lotnicze, w tym drony. Co wybrać w różnych przypadkach? Jak zapewnić bezpieczeństwo techniczne różnych instalacji przemysłowych dzięki bezzałogowcom?

W efekcie debaty zakładamy, że podejmiemy decyzję o organizacji Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych lub chociaż Związku Pracodawców Sektora Systemów Bezzałogowych. Przede wszystkim wypracujemy wnioski i rekomendacje w zakresie rozwoju rynku dronów pod kątem wspomnianej Strategii. Policzmy się na naszym Sejmiku Dronowum”!

Organizatorzy: Fundacja Instytut Mikromakro (FIM), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK), Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP-PIB). Partnerzy: Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka (DZP), KPMG w Polsce.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA. Dziękujemy za okazane zainteresowanie Sejmikiem Dronowym. Przedstawicieli mediów i w wyjątkowych sytuacjach pozostałe osoby, prosimy o bezpośredni kontakt ze Sławomirem Kosielińskim, prezesem zarządu Fundacji Instytut Mikromakro: tel. 514828727, kosiel@mikromakro.pl.

Miejsce “sejmiku”: ze względu na wymogi bezpieczeństwa prosimy przyjść co najmniej 30 minut wcześniej.

Wejście do Sali pod Kopułą od strony Placu Trzech Krzyży 3/5, recepcja główna Ministerstwa Rozwoju, elektroniczne bramki