Z perspektywy integratora systemów teleinformatycznych ważne jest posługiwanie się systemem w miarę otwartym na różnego rodzaju interfejsy – nie tylko te najnowocześniejsze…o ryzyku niekompatybilności różnych systemów łączności opowiada Leszek Winiarski z Interactive Intelligence.

Leszek Winiarski, Interactive Intelligence.