ROBOTnik: inkubator kwalifikacji robotycznych

TransferHUB logo

 

Już teraz należy kształcić ludzi – szczególnie z grup zawodowych zagrożonych postępującą robotyzacją – w kierunku umożliwiającym poszerzanie kwalifikacji o zagadnienia z dziedziny robotyki, mechatroniki i informatyki. W ten sposób nabędą kwalifikacji umożliwiających im utrzymanie się na rynku pracy, gdy robotyzacja rozpędzi się na dobre. Temu służy projekt “ROBOTnik: inkubator kwalifikacji robotycznych” powstały w ramach grantu TranferHUB –  przedsięwzięcia Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sławomir Kosieliński

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) wciąż jest in statu nascendi. Trafiają tam na razie rynkowe kwalifikacje cząstkowe odzwierciadlające zapotrzebowanie na pracowników w klasycznych zawodach np. montowanie stolarki budowlanej lub obróbka wstępna warzyw i owoców. Przez sito konsultacji resortowych przechodzą powoli takie przyszłościowe kwalifikacje jak serwisowanie i naprawa bezzałogowych statków powietrznych czy zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle.

Powolne tempo zatwierdzania nowych kwalifikacji zderza się z gwałtownie przyspieszającą w pandemii transformacją cyfrową. Ujawniła ona potrzebę opracowania nie tylko metodyki uczenia zawodowego pod kątem automatyzacji i robotyzacji m. in. operatorów i pilotów dronów oraz właścicieli i kierowców firm transportowych (tzw. TIR), lecz generalnie przedstawienia opisu procesu szybkiego dochodzenia do specyfikacji zawodów przyszłości. Lepiej, żeby interesariusze zaczęli korzystać z nich już dzisiaj, świadomi możliwych zmian w duchu metodyki Agile (w informatyce programowanie zwinne vel metodyki zwinne, czyli obserwacja, że wymagania odbiorcy często ewoluują podczas trwania projektu), niźli czekali na perfekcyjny produkt (specyfikację zawodu przyszłości), ponieważ technologia i tak wyprzedzi rozwiązania prawne oraz społeczne.

Spojrzyjmy na to oczami naszych potencjalnych beneficjentów. Czy myślą o przyszłości? Co będą robić w 2027 r. albo w 2040 r.? Czy dalej będą manualnie sterować bezzałogowcami albo jeździć TIR-ami po świecie? Kiedy odkryją, że ich kompetencje cyfrowe są niewystarczające, by nadzorować zrobotyzowane narzędzia pracy? Kto im pomoże przekwalifikować się i potwierdzi ich nowe kwalifikacje zawodu przyszłości?
Winny w tym pomóc robotyczne kwalifikacje rynkowe wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, uzyskane dzięki wspólnie wypracowanemu programowi szkoleń zawodowych. To one ułatwią im zawczasu utrzymanie się na rynku pracy, gdy roboty-tiry i roje dronów autonomicznych opanują świat. Ale czy trzeba na nie czekać aż kilka lat, gdy jesteśmy już w trakcie rewolucji robotycznej?

– Jakie ma Pan/Pani kwalifikacje, żeby prowadzić konwój autonomicznych TIR-ów spod Barcelony do Hamburga – zapyta się kandydata/kandydatkę do pracy w 2027 r. właściciel firmy transportowej. W odpowiedzi usłyszy, że są nie tylko „stutysięcznikami”, czyli przejechali ciężarówkami co najmniej 100 tys. kilometrów, lecz też przeszli nowatorski kurs obsługi auto-robotów i zdawszy egzamin, legitymują się certyfikatem kwalifikacji rynkowej „Operator zautomatyzowanego i zrobotyzowanego transportu drogowego w technologii platooningu i autopilotażu”.

Podobną rozmowę przeprowadzi Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST), gdy w roku 2023 w ramach dialogu technicznego będzie szukała wiarygodnego partnera do wykonania analiz źródeł niskiej emisji (smogu). – Drogi przedsiębiorco! Czy Twoi piloci mają odpowiednie i potwierdzone uznanymi certyfikatami kompetencje do operowania rojem dronów monitorujących jednocześnie całe osiedle domków jednorodzinnych? – padnie pytanie. – Tak, mają za sobą zarówno kursy pilotażu zgodnie z unijnymi wymogami, jak zawansowane kursy pracy z chmarą latających robotów, co potwierdza certyfikat kwalifikacji rynkowej „Pilot roju bezzałogowych statków powietrznych”.

W moim robotycznym inkubatorze, wspieranym przez Fundację Instytut Mikromakro (droniada.eu) wykluwa się zatem opis procesu szybkiego dochodzenia do specyfikacji zawodów przyszłości na przykładzie wspomnianych wyżej kwalifikacji. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają mi w tym projekcie. Poniżej publikuję poszczególne analizy i materiały, które powstały w ramach ROBOTnika.

Zawody czy kwalifikacje przyszłości?

Analiza stanu świadomości zmian w zakresie robotyzacji na rynku dronów i rynku transportowym oraz wybór technologii prowadzących do powstawania zawodów przyszłości (analiza cząstkowa).

pdf ikona link do pliku
Analityczne myślenie – kluczowa kompetencja przyszłości 

Analiza potrzebnych kompetencji dla pilotów roju dronów i operatorów technologii platooningu (analiza cząstkowa).

pdf ikona link do pliku

Obraz przedstawia logotypy projektu TransferHub i opis projektu Robotnik: inkubator kwalifikacji robotycznych