Rejestracja

Zapraszamy do rejestracdroniada logoji na Droniadę 2019. To obowiązkowa procedura dla uczestników zawodów (zespoły akademickie) i obserwatorów (wszyscy pozostali). UWAGA! Lider zespołu rejestruje swój zespół (do 4 osób), który weźmie bezpośrednio udział w zawodach, natomiast inne osoby z tego samego np. koła studenckiego, zgłaszają się same jako obserwatorzy.