Rejestracja

Zapraszamy do rejestracdroniada logoji na Droniadę 2021. To obowiązkowa procedura dla uczestników zawodów (konkurs technologiczny) i obserwatorów (wszyscy pozostali). UWAGA! Lider zespołu rejestruje swój zespół (do 4 osób łącznie z nim samym), który weźmie bezpośrednio udział w zawodach, natomiast inne osoby z tego samego np. koła naukowego, zgłaszają się same jako obserwatorzy.  

Zakończyliśmy rejestrację na Droniadę!