W czerwcu po raz piaty odbędzie się Droniada – Poligon Systemów Bezzałogowych, zarazem konkurs dla zespołów akademickich w misjach z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji (7 – 9 czerwca 2018, czwartek – sobota, Aeroklub Krakowski, Pobiednik Wielki). Skoncentrujemy się na obszarach ważnych z punktu widzenia branży dronowej i programu sektorowego Żwirko i Wigura: tzw. Urban Space (U-Space) oraz inspekcji infrastruktury liniowej. Innymi słowy, to polski prolog przed U-Space – akademicki sprawdzian lotów autonomicznych na masową skalę.

Jednocześnie to przedsięwzięcie jest od początku organizowane jako trening służb reagowania kryzysowego, w tym jednostek PSP, umożliwiające sprawdzenie zasad współdziałania służb z operatorami dronów i instytucjami naukowymi.

Wśród współorganizatorów jest również Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – PIB, który popularyzuje Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym program Żwirko i Wigura oraz koncepcję poligonów dronowych/robotycznych w ramach programu „Myśl dla Polski”.

Droniada 2018 umożliwi instytucjom publicznym, ale także przedsiębiorcom nabrać zaufania do koncepcji U-Space, sprawdzając przy tym kompetencje młodej kadry inżynierskiej. Tak powstają sprzyjające warunki do rozwoju sektorów robotycznego, dronowego, informatycznego, kosmicznego i lotniczego. Słowem, są to działania o charakterze horyzontalnym, których realizacja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych kadr oraz rozwoju gospodarki cyfrowej.

REGULAMIN (PRZEKIEROWANIE DO DOKUMENTU W “CHMURZE”)