Droniada – Poligon systemów bezzałogowych (vide regulamin) skupia wokół siebie główne instytucje publiczne działające na rzecz rynku dronowego jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz czołowe firmy dronowe jak Spartaqs sp. z o.o. (www.spartaqs.com). Każda z nich ma istotną rolę do spełnienia podczas zawodów zbieżny z modelem interesariuszy dronowych, opublikowanym w najnowszym raporcie Fundacji Instytut Mikromakro “Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka. Edycja 2018”. 

Według nas na rynku działają animatorzy i ewangeliści, twórcy prawa, potencjalni inwestorzy, liderzy, sojusznicy oraz aspiranci (koła naukowe). To ok. 50 organizacji mających wpływ na kształt i przyszłość rynku.

kto jest kim na rynku dronów
Kto jest kim na rynku dronowym. Analiza w raporcie “Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka. Edycja 2018”.

Przełóżmy to teraz na role podczas Droniady. Impreza jest objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Partnerstwem Miasta Krakowa. To miasto zaliczamy do grupy sojuszników. Współorganizatorem seminariów droniadowych jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB), który naszym zdaniem należy do grupy animatorów i ewangelistów. Silna grupa współorganizatorów to zarówno animatorzy i ewangeliści (w tym dwie instytucje strażackie: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie (www.sapsp.pl) i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB (www.cnbop.pl) jak liderzy rynku (Flytech UAV).

Partnerem Strategicznym Fundacji Instytut Mikromakro jest Spartaqs sp. z o.o., który zaklasyfikowaliśmy do grupy liderów rynkowych, lecz z racji na szerzenie wiedzy o dronoidach, śmiało można by ją uznać za animatora i ewangelistę. Właśnie podwójną afiliację przyznaliśmy PAŻP – naszemu Partnerowi Bezpieczeństwa Lotniczego. Jest on zarazem animatorem i twórcą prawa.

Partnerzy Droniady – Finansowa Chata (www.finansowachata.pl), czołowy ubezpieczyciel droniarzy oraz JSW Innowacje (www.jswinnowacje.pl/), który w ramach programu Żwirko i Wigura poprowadzi u siebie poligon U-Space, to także w naszym modelu sojusznicy.

W takim razie jak lokują się uczestnicy zawodów – 8 zespołów akademickich? Nazywamy ich aspirantami, chociaż jeśli na Droniadzie dowiodą swoich kompetencji, zwłaszcza z wykorzystaniem systemu antykolizyjnego w U-Space, kto wie, czy nie będziemy ich rychło określać liderami. Zapraszamy na Droniadę do Aeroklubu Krakowskiego 7-9 czerwca. Właśnie, Aeroklub Krakowski to sojusznik. Bez nich rynek dronowy ani Droniada się nie rozwinie. Dziękujemy!