Droniada GZM 2020 współorganizatorzy

 

Droniada GZM 2020 obejmowała trzy konkurencje: prezentację bezzałogowego systemu latającego (do zdobycia do 10 punktów), wykrywanie intruza w korytarzu życia (tzw. Korytarz życia; do zdobycia do 40 punktów) oraz identyfikację obszarów zajętych przez patogeny chorób roślin (tzw. Trzy kolory; do zdobycia do 50 punktów).

W pierwszej konkurencji wygrał zespół WUThrust (Politechnika Warszawska). W drugiej High Flyers – Academic Scientific Association (Politechnika Śląska). W trzeciej zespół Koła Naukowego Avioniki MelAvio (Politechnika Warszawska).

Regulamin mówi, że Nagrody Główne mogą przypaść wyłącznie zespołowi, który miał połowę i więcej punktów z każdej konkurencji. Po dwóch pierwszych były to High Flyers – Academic Scientific Association oraz Koło Naukowe Awioniki Melavio. W trzeciej zaś wygrał i wymagany próg przekroczył tylko zespół MelAvio.

Konkurs dzielił się na fazę online, przygotowawczą i fazę terenową. W grudniu 2019 r. chęć startu wyraziło 10 zespołów. Okres pandemii i pracy zdalnej wytrzymało ostatecznie sześć zespołów (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy UTP, HetBot, High Flyers, WUThrust, AGH&Dronpix, Koło Naukowe Avioniki MelAvio. Z nich tylko UTP nie przystąpiło do konkurencji terenowych, za to wysławszy pocztą drona do Aeroklubu Śląskiego mogło przeprowadzić eksperyment zdalnego sterowania bezzałogowcem za pomocą obliczeniowej.

W Regulaminie konkursu głównego i Regulaminie konkursu Hackathon (freestyle, kategoria Open) przewidziano następujące nagrody:

Nagrody Główne Przewodniczącego Metropolii GZM:

  • 15 tys. zł za pierwsze miejsce,
  • 10 tys. zł za drugie miejsce;
  • 5 tys. zł za trzecie miejsce.

Nagrody Specjalne:

  • 3 tys. zł za najlepszy projekt freestyle (wygrana w hackathonie), Nagroda Przewodniczącego Metropolii GZM à odrębny protokół
  • 2 tys. zł za najlepszą prezentację podczas demo systemu, Nagroda Przewodniczącego Metropolii GZM
  • po 2,5 tys. zł za wygrane w konkurencji „Korytarz życia” i „Trzy kolory” Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Punktacja

Konkurencja
L.p.Nazwa zespołuPrezentacja onlineKorytarz życiaTrzy kolorySUMA
1HighFlyers72511,543,5
2HetBot75517
3AGH & Dronpix68519
4WuThrust100010
5Melavio82135,564,5
6UTP8008

 

MiejsceZespółNagrody
1MelavioI Nagroda Główna Przewodniczącego GZM i Nagroda Specjalna za zwycięstwo
w konkurencji “Trzy kolory”
2HighFlyersNagroda Specjalna za zwycięstwo w konkurencji „Korytarz życia”. Nie przysługuje II Nagroda Główna z powodu nie przekroczenia progu w konkurencji „Trzy kolory”
3AGH & DronpixNie przysługuje III Nagroda Główna z powodu nie przekroczenia progu w konkurencjach „Korytarz życia” i „Trzy kolory”
4HetBotBrak nagród
5WuThrustNagroda Specjalna za zwycięstwo w konkurencji „Demo Day”.
6UTPBrak nagród

Skład sędziowski

L.p.Imię i nazwiskoFunkcjaPodpis
1.Mariusz Sumaraprzewodniczącyekspert Fundacji Instytut Mikromakro, przewodniczący
2.Karol Juszczyksędzia technicznywiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro
3.Grzegorz Bilskidyrektor lotówprezes zarządu DronLab, wiceprzewodniczący, dyrektor lotów
4.Ryszard KrólikowskiwiceprzewodniczącySpartaqs sp. z o.o., wiceprzewodniczący
5.Maciej Zawistowskisekretarzekspert Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB, sekretarz
lt=”lotnisko muchowiec” width=”1000″ height=”563″ />