Logo Droniada w 512 DPI

Czwartek, 2 lipca 11.00 – 14.00

Nowe technologie w JST i służbach porządku publicznego
➢ Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych?
➢ Centrum usług wspólnych dla dronów. Jaka formuła? Korzyści, szanse i bariery.
➢ Drony w JST i służbach porządku publicznego.

  • Potrzeby informacyjne samorządów.
  • Jak drony wspomagają pracę Straży  Miejskich, PSP, OSP i policji?
  • Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego z powietrza.

 

Piątek, 3 lipca, 11.00 – 14.00

Woda – powietrze – ziemia.

IT w ochronie środowiska i w rolnictwie

➢ Susza, deficyt wody w środowisku, ochrona wody i gleby.
➢ Walka ze szkodnikami i chorobami roślin
➢ Rolnictwo precyzyjne, optymalizacja plonów
➢ Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027, metodyka wdrożenia nowych technologii w sektorze rolno-spożywczym

Harmonogram konferencji/zakresy technologiczne dające rozwiązania
w/w wyzwań:

➢ Lot na polu, w szklarni, w logistyce i przetwórstwie
➢ Praca zdalna, e-rozwiązania, aplikacje, analiza danych, chmura obliczeniowa
➢ Maszyny rolne rolnictwa precyzyjnego

 

 

Hackathon Droniada GZM