Program Droniady GZM 2020 – warsztaty, konkurs główny i hackathon