Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych rozwiązań, Inga Abgarowicz, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy

Korelaty bezpieczeństwa i rozwoju urządzeń inteligentnych, Andrzej Buller, Cama-soft

Capabilities and Challenges of Remotely Piloted Aircraft, Ronald Farkas, U.S. Office of Defense Cooperation, Warsaw, Poland

Inteligentne urządzenia i maszyny –  możliwości i zagrożenia, Michał Grobelny

Potrzeby informacyjne służb ratowniczych i warunki sprawnej wymiany informacji, Bogusław Kogut, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ekonomia bezpieczeństwa, Paweł Krawczyk, IPSEC.pl

Budowa narodowego systemu satelitarnego., Legislacja, Tadeusz Krzywda, MSZ

Pathways to Threat Assessment ‘Hunters, Howlers & Better Angels’, Roman Pryjomko

Walka z przestępczością  – seriale a rzeczywistość, Dr Joanna Stojer-Polańska

Penalny populizm, wpływ mediów na postrzeganie zagrożeń i polityczne działania, Michalina Szafrańska