Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Konwersatorium 14 kwietnia 2014 r.
linki do prezentacji

dr Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przetwarzanie danych osobowych z publicznych i prywatnych zasobów informacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego.materiał uzupełniający  Ochrona danych w chmurze

 

Potencjał informacyjny systemu zarządzania kryzysowego – część I. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych instytucji, projektów i rozwiązań.

Piotr Woźniak – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (projekt ISOK)   Marek Szulc – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (UMM – Uniwersalny Moduł Mapowy); prof. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (ISOK IMGW-PIB)

Komentarz technologiczny

Tomasz Murtaś – NEO PROJEKT

Arkadiusz Zagrodnik – Comarch (Przykłady narzędzi wspomagających analize danych)

 Moderator: Andrzej Gontarz –   Instytut Mikromakro

Potencjał informacyjny systemu   zarządzania kryzysowego – część II. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych instytucji, projektów i rozwiązań.  Roman Smółka – Państwowy Instytut Geologiczny; dr Przemysław Ligenza – Urząd Dozoru Technicznego UDT cyfryzacja Waldemar Markiewicz – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie GIS WILANOW  tekst Jakub Ryzenko – Centrum Informacji Kryzysowej przy Centrum Badań Kosmicznych CIKKomentarz technologiczny

Andrzej Frydecki – SAP

Artur Łaszcz – ATOS

Prezentacja systemu powiadamiania i komunikacji dla celów reagowania kryzysowego.

Marcin Burda – Blueservices

 Moderator: Piotr Rutkowski –   Instytut Mikromakro

Potencjał informacyjny systemu   zarządzania kryzysowego – część III. Możliwości   i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych.   Prezentacja poszczególnych instytucji, projektów i rozwiązań. dr Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska dane IOŚ w zarządzaniu kryzysowym Agnieszka Nowakowska – Główny Urząd Statystyczny ( Portal Geostatystyczny) Robert Pośnik – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (LPIS) płk Ireneusz Zygmunt, płk Marek Gładysz – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Potencjał informacyjny systemu zarządzania kryzysowego SZ RPKomentarz technologiczny

Adam Bartos – SAS Institute (Zasoby informacyjne inaczej)

 Moderaacja dyskusji, podsumowanie i zakończenie   konwersatorium : Sławomir Kosieliński –   Instytut Mikromakro