Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

Sławomir Kosieliński – prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, think-tanku działającego na rzecz społecznej akceptacji technologii przemysłu 4.0. Publicysta, wykładowca Collegium Civitas, analityk transformacji cyfrowej, pomysłodawca i organizator konkursu technologicznego Droniada – kuźni kadr przemysłu 4.0.

Od roku 1996 do 2010 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. W 2008 r. współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009–2010 uczestniczył w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. Pod jego redakcją ukazał się w grudniu 2010 r. raport końcowy tego projektu. W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”.

Współautor raportów Fundacji Instytut Mikromakro o robotyzacji: „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo” (2013) oraz „Roboty w przestrzeni publicznej” (2014). Prowadzi zarazem badania rynku systemów bezzałogowych, których wyniki opublikowano dotąd w raportach „Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży” (2015) i „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci” (2017) oraz „Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka. Edycja 2018”. Współtworzył również podręcznik dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych” na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (2020).

Specjalizuje się w zakresie zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight, a także pozyskiwania społecznej akceptacji na rzecz dronów i robotów. Jest pomysłodawcą, organizatorem i twórcą programów m.in. konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” (2004 – 2012), konferencji „Państwo w mikro- i makroskali” (2005- 2011), siedmiu Forów Usług Szerokopasmowych (2004- 2010), konferencji z cyklu „Pięć żywiołów” i „Megatrendy miejskie” (2013 – 2018).

Pomysłodawca i organizator konkursu technologicznego Droniada – kuźni kadr przemysłu 4.0. (2014 – 2021), wcześniej zaś pięciu pokazów, treningów i manewrów z zakresu zarządzania kryzysowego ze szczelnym uwzględnieniem zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego (2009 – 2013).

Od lat 90. XX wieku zajmuje się popularyzacją teleinformatyki ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-politycznych konsekwencji transformacji cyfrowej m.in. publikując na łamach tygodników “Polityka”.