Robert Jędrzejczak, Esri Polska

Magister geograf, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji geografia społeczno-ekonomiczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach przestrzennych i tworzeniu map dla projektów z sektora transportu, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wykonuje m.in. analizy dwu- i trójwymiarowe, analizy połączeń sieciowych i analizy statystyczne wraz z szeroko pojętą wizualizacją w wersji elektronicznej lub drukowanej.

Jest autorem wielu prototypów map internetowych wykorzystywanych obecnie w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego m.in. przez Policję, Straż Pożarną i Urzędy Wojewódzkie. Od 2013 roku jest głównym koordynatorem danych przestrzennych w Fundacji WOŚP odpowiadając za obsługę kartograficzną i wspieranie zarządzania bezpieczeństwem m.in. na festiwalu Pol’and’Rock.