Paweł Sitko

służbę w Policji pełni od 1998  roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2011 roku pełni służbę w charakterze nauczyciela policyjnego Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach. Zajmuje się m.in. tematyką z zakresu:

  • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego;
  • użycia lub wykorzystania broni palnej;
  • wyszkolenia strzeleckiego;
  • postępowania policjanta w sytuacjach kryzysowych;
  • przywracania zbiorowo naruszonego porządku publicznego;
  • działań zespołowych ( tyralier policyjnych, kordonów);
  • zasad i form wydawania komunikatów przy rozpraszaniu tłumu;
  • poszukiwań terenowych osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i urządzeń GPS.