Mariusz Sumara, przewodniczący Komisji Sędziowskiej Droniada GZM 2020

Mariusz Sumara jest ekspertem w zakresie ochrony i zarządzania zasobami środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Przez ponad 23 lata związany był z Strażą Miejską Miasta Katowice. W latach 2015 – 2020 jako zastępca komendanta był odpowiedzialny za działania związane m.in. z ochroną środowiska. Stworzył i rozpropagował metodykę działań kontrolnych dot. zwalczania niskiej emisji z użyciem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Współorganizator, moderator, panelista sympozjów, konferencji poświęconych działaniom na rzecz ochrony środowiska. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej konkursu Droniada GZM 2020.