bryg. Mariusz Feltynowski, KCKRiOL KG Państwowej Straży Pożarnej 

 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, kierownik Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB