Walas Krzysztof Politechnika Poznańska

dr inż. Krzysztof Walas z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej.
Jego zainteresowania naukowe to roboty kroczące oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości. Prace te mają prowadzić do zwiększonej autonomii robotów naziemnych i latających. Z chęcią angażuje się w konferencje naukowe i spotkania międzynarodowych kół naukowych. Jest m.in.: narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz aktywnie uczestniczy w przygotowaniu zawodów European Rover Challenge. Od roku 2016 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju i propagowania idei Przemysłu Przyszłości w Polsce.