Karol Juszczyk

Wiceprezes zarządu – Fundacja Instytut Mikromakro