sosinfilip_fiszka

Absolwent filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz lotnictwa (Akademia Obrony Narodowej).
Od 2005 roku pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zajmując się przede wszystkim strategicznym zarządzaniem przestrzenią powietrzną. Od początku rozwoju rynku usług BSP zaangażowany zawodowo w działania związane z lotnictwem bezzałogowym. Jego długoletnia wiedza zdobyta w dziedzinie strategicznego zarządzania przestrzenią powietrzną, znajomość  aspektów związanych z kontrolą ruchu lotniczego oraz z rynkiem BSP przyczyniła się do opracowania przez niego wielu koncepcji optymalizujących procesy koordynacji lotów BSP. Reprezentuje PAŻP w wielu krajowych projektach i inicjatywach związanych z organizacją i rozwojem polskiego U-Space.

 W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pełni obecnie funkcję Kierownika Programu U-Space obejmującego wszystkie strategiczne inicjatywy związane z rynkiem BSP będące w zakresie odpowiedzialności Agencji, w tym realizację niektórych komponentów krajowej koncepcji U-Space – przede wszystkim w zakresie koordynacji i zarządzania operacjami BSP (m.in. systemy UTM/DTM) oraz bezpiecznej integracji lotnictwa bezzałogowego z załogowym.