Werschner Dariusz
Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych