Andrzej Wilisowski

Starszy wykładowca Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach. Zajmujący się tematyką zakresu:

  • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego;
  • użycia lub wykorzystania broni palnej;
  • postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych;
  • przywracania zbiorowo naruszonego porządku publicznego;
  • działań zespołowych ( tyralier policyjnych, kordonów);
  • zasad i form wydawania komunikatów przy rozpraszaniu tłumu;
  • poszukiwań terenowych osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i urządzeń GPS.

Służbę w Policji pełni od 1994 r.

  • absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 1998 roku;
  • mgr politologii – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – 2004 roku;
  • ukończył Podyplomowe Studia w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi – 2011 roku.