ulotka1

#przemyslprzyszlosci

Społeczna akceptacja technologii, które składają się na pojęcie przemysłu przyszłości jak np. roboty użytkowe, wspomagające oraz maszyny wsparcia (drony); wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, AR); wymaga działań wychodzących poza klasyczne konferencje i targi dla biznesu. Wizje zrobotyzowanych fabryk przyszłości pobudzają wyobraźnię, lecz nie zawsze ku pozytywnym emocjom. Budzą raczej lęk.

Jedną z metod ich niwelowania jest foresight, w którym poprzez debatę społeczną, panele ekspertów, badania delphi, stawianie scenariuszy rozwojowych, wypracowuje się konsensus o np. kierunkach rozwoju technologicznego. Kluczem jest uświadomienie opinii publicznej, że technologie przemysłu przyszłości się opłacają i już działają, zaś większość z nas korzysta z nich, np. kupując w internecie, nie zwracając nawet uwagi jak ten proces przebiega od strony technicznej.

Proponujemy zatem, by – w ramach przygotowań do ew. foresightu technologicznego przemysłu przyszłości – pokazać przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata. Niech one świadczą o pożytkach z robotyzacji, internetu rzeczy, VR, AR czy też druku 3D.

Konferencję 4 października w Pawilonie nr 11 (Iglica) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich określamy hasłem „To się opłaca!”. Równoległe do niej toczyć się będzie wystawa w formie pokazów naukowo-technologicznych pod nazwą „To działa!” (4 – 5 października). Oznacza to, że powstrzymamy się od snucia wizji jak to będzie kiedyś, zaś dzięki naszym prelegentom i wystawcom, skupimy się na stanie rozwoju technologii tu i teraz, na tych, co udowodniły już, że się opłacają i działają. W procesie foresight nazywa się to kadrowaniem, skanowaniem horyzontu —> www.poznan40.pl.

W JAKI SPOSÓB PAŃSTWO MOŻE WESPRZEĆ ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII?

Gdy rozmawiamy o przemyśle 4.0, nieuchronnie wraca pytanie o roli państwa. Postawimy je na konferencji “Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca” 4 X 2019 r. w poznańskiej “Iglicy”.

W dyskusji potwierdzili udział: Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji Instytutu Mikromakro, doradca ds. polityki rejestrów rozproszonych i blockchain Ministra Cyfryzacji; dr inż. Cezary Mazurek, pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN d/s Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego; Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce; Jacek Łęgiewicz, dyrektor ds. publicznych Samsung

Pokażemy roboty przemysłowe polskiej konstrukcji, zastosowania VR i AR w przemyśle, rozrywce i badaniach naukowych. Spojrzymy na te technologie oczami przedsiębiorcy, naukowca, urzędnika, czy wreszcie zwykłego użytkownika smartfonów, internetu i różnych wynalazków. Przedstawimy świat przyjaznych technologii, sprawdzonych w działaniu.

Wieczorem pierwszego dnia wręczymy nagrody honorowe „To działa!”. Do nagrody będzie nominować Platforma Przemysłu Przyszłości i Fundacja Instytut Mikromakro z kręgu wystawców prezentujących technologie robotyczne, VR, AR i AI oraz publiczność.

ulotka2

Konferencja: od godz. 10 do 19.30 w piątek 4 października, agenda i rejestracja na www.poznan40.pl.

Wystawa: piątek i sobota, przy czym sobota od 10 do 19 ma charakter pokazów naukowo-technologicznych ukierunkowanych na młodych ludzi, rodziny i pasjonatów nowych technologii. Lista wystawców: www.poznan40.pl.

Uczestnicy: do udziału w konferencji zapraszamy członków zarządów i kluczowe osoby w firmach odpowiadające za produkcję, cyfryzację i planowanie strategiczne. Zaproszenie skierujemy do tych, co bezpośrednio mogą zyskać na technologiach przyszłości, takich, którzy już wiedzą, że się opłaca, lecz nie mają jeszcze pewności, że to działa, ale także do tych, którzy wciąż pokładają nadzieję w zwiększaniu zatrudnienia skądkolwiek, zamiast w robotyzacji i cyfrowej zmianie. Verba docent, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady przyciągają). Podczas konferencji chcemy zrozumieć postawę przedsiębiorców i menadżerów, którzy podchodzą z obawą do nowych technologii i doprowadzić do zmiany ich postrzegania.

Organizator i partnerzy: Głównym organizatorem jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Partnerem Generalnym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu, ARP Games, Urząd Dozoru Technicznego, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania; HCP Cegielski. Realizacja: Fundacja Instytut Mikromakro i Grupa MTP.  

Logo Poznań 4.0