Cztery żywioły - poradnik dla JST

W naszym poradniku powstałym pod egidą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) opisujemy potrzeby informacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego (rozdział I). Wskazujemy na przepisy, które pozwalają szeroko wykorzystywać w JST drony, rekomendując przy tym powstanie w Urzędzie Metropolitalnym GZM centrum technologicznych usług wspólnych, aby ono zajęło realizacją usług dronowych. Dopóki zaś nie powstanie, to najlepiej decydować się na zakup usługi z wykorzystaniem prawa zamówień publicznych (p.z.p) i własnych regulaminów organizacyjnych w przypadku zamówień nie objętych p.z.p. (rozdział II).

W rozdziale III przedstawiamy usługi geoinformacyjne i technologie przemysłu 4.0, które pomagają zdobywać tyle informacji, ile trzeba. Ani mniej, ani więcej. Akurat.

Natomiast w rozdziale IV oddajemy głos samorządowcom z gmin, w których przeprowadziliśmy pokazy, by oni przedstawili swoje diagnozy potrzeb informacyjnych. My zaś dajemy rekomendacje jak taką usługę dronową wykonać. Ponadto opowiadamy jak wykorzystać drony do walki z niską emisją.

Potrzeby samorządów w ochronie środowiska

Na granicy Bytomia i Radzionkowa leży hałda pokopalniana, która pali się od kilku lat. Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej określiliśmy jej aktualny stan. Obszar pożaru powiększył się w ciągu roku o kilkanaście procent. Są miejsca, w których temperatura dochodzi do 153,8 stopni Celsjusza. W Mysłowicach stanęliśmy przed problemem wykrycia dawnego drenażu, którego brak prowadzi do lokalnych podtopień. Chociaż wprost ich nie wykryliśmy, to urzędnicy, wykorzystując pozyskane obrazy kamerą hiperspektralną wytypowali miejsca, w których gromadzi się woda. Sławków chciał poznać stan roślinności i ścieżek spacerowych na terenie Parku Doliny Białej Przemszy. Współczynnik NDVI wykazał miejsca, w których rośliny są zdrowe, a w których chorują. Potrzeby informacyjne Łazisk Górnych dotyczą inwentaryzacji terenów zielonych. Miasto chce wiedzieć jak lepiej chronić cenne przyrodniczo drzewa na terenach, które wkrótce powstaną nowe osiedla domków jednorodzinnych. Czy inwestorzy zachowają powierzchnię biologicznie czynną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Wreszcie Rudziniec boryka się z problemem nielegalnego zrzutu ścieków. Niektórym mieszkańcom i letnikom wciąż bardziej opłaca się pozbyć się ścieków poprzez ich zrzut wprost do gleby, na pole, do przydrożnego rowu i rzek. Monitoring z drona często powstrzymuje przed takimi czynami, a w każdym razie zdecydowanie ułatwia wykrycie sprawcy.

W aneksie analizujemy wybrane potrzeby informacyjne w zakresie ochrony środowiska, przyrody i gospodarki komunalnej, do zaspokojenia których warto zastosować drony. Podajemy też rozkład potrzeb informacyjnych w skali GZM.

BEZPŁATNY PORADNIK – VADEMECUM USŁUG DRONOWYCH – “POTRZEBY INFORMACYJNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA. JAK REALIZOWAĆ ZADANIA SAMORZĄDOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW” 

Autorzy:

  • Karol Juszczyk, geodeta, analityk przemysłu 4.0, wiceprezes zarządu Fundacji
    Instytut Mikromakro
  • Sławomir Kosieliński, historyk, publicysta, wykładowca Collegium Civitas, analityk rynku dronowego, pomysłodawca i organizator konkursu technologicznego Droniada w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro
  • dr inż. Sylwester Wojciech Kucharski, leśnik, specjalista w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, b. dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
  • Mariusz Sumara, ekspert Fundacji Instytut Mikromakro, b. zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach, twórca metody organizacji badań niskiej emisji z wykorzystaniem dronów w środowisku miejskim, wiceprezes spółki Grupa Tomkov
  • Analizy geoiformacyjne: Robert Jędrzejczak, geograf, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej

Obloty dronowe i analizy przeprowadziła Grupa Tomkov oraz SkySnap Sp. z o. o.

Autorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nasze prace,
szczególnie zaś Pawłowi Waligórze z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Lotnictwa.

 

POBIERZ PORADNIK W FORMACIE PDF (KLIKNIJ W IKONĘ)

PDF Ikona koło red