POIR NCBR

Nowe technologie i rozwiązania cieszą użytkowników, gdy są już dostępne na rynku. Zanim to jednak nastąpi ktoś musi uwierzyć w pomysł i wesprzeć twórców na bardzo wczesnym etapie, kiedy nie ma jeszcze żadnej gwarancji rynkowego sukcesu. Z pomocą – dzięki Funduszom Europejskim – przychodzi NCBR, które w programie BRIdge Alfa wspiera nowatorskie projekty we wczesnej fazie rozwoju.

JAK TO DZIAŁA?

BRIdge Alfa to program uruchomiony w 2016 roku. Jego celem jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnej fazie rozwoju oraz zwiększanie zaangażowania inwestorów prywatnych w finansowanie B+R. NCBR czyni to poprzez wyłonione w dwóch konkursach ponad 60 wehikułów inwestycyjnych. To fundusze venture capital nazwane  BRIdge Alfa (od słów Badania, Rozwój, Innowacje). Wyszukują najlepsze pomysły naukowców i przedsiębiorców i wspierają je w fazie seed i pre-seed, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe. Zespoły projektowe czy młode spółki technologiczne mogą także samodzielnie się zgłaszać bezpośrednio do funduszy przedstawiając swój pomysł i plan działania.

SZANSA, KTÓRĄ WARTO WYKORZYSTAĆ

Fundusze BRIdge Alfa selekcjonują pomysły pod kątem ich potencjału technologicznego i biznesowego, a co za tym idzie szansy na efektywną komercjalizację.  Dzięki kapitałowemu i biznesowemu wsparciu mogą rozwijać technologie oraz własną działalność.  Tak wyselekcjonowane projekty mają większe szanse na rozwój, a z czasem na wejście na rynek i zaoferowanie klientom nowatorskich produktów lub usług. Wsparcie kapitałowe NCBR sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając opinię inwestorów o opłacalności inwestycji. Choć bezpośrednimi beneficjentami programu są fundusze inwestycyjne specjalizujące się we wspieraniu pomysłodawców i start-upów technologicznych, to głównymi beneficjentami są pomysłodawcy i twórcy, którzy mają szansę zaistnieć na rynku, przechodząc najbardziej ryzykowny etap prac przy wsparciu NCBR.

(BEZ)CENNE WSPARCIE

Program jest otwarty dla zespołów projektowych i młodych spółek technologicznych, które mają pomysł na innowację produktową lub procesową i potrzebują środków na jego sfinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok. 1 mln zł, z czego 80 proc. stanowi wsparcie NCBR, a 20 proc. to środki od inwestorów prywatnych. Współfinansują oni projekt w zamian za objęcie udziałów w spółce, proporcjonalnie do zainwestowanych środków. Poza pieniędzmi fundusz oferuje również wsparcie biznesowe.  Budżet funduszy BRIdge Alfa jest przeznaczony na sfinalizowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle oraz dokapitalizowanie spółek spin-off B+R celem realizacji projektów w fazie Proof of Concept.  Wsparcie w wysokości ok. 440 mln zł otrzymało już ponad 400 spółek technologicznych. Reprezentują różne branże, a projekty są prowadzone w całej Polsce. Niektóre z nich oferują już swoje rozwiązania na rynku.

RÓŻNE BRANŻE, TE SAME SZANSE

Powyższe przykłady to jedynie kilka z setek projektów wspartych w programie BRIdge Alfa. Nie ma on ograniczeń tematycznych, więc na finansowanie mają szansę zespoły projektowe i spółki technologiczne z różnych branż i dziedzin. To m.in. technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne; inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty. Zainteresowani uzyskaniem wsparcia informacje o programie oraz funduszach BRIdge Alfa znajdą na stronie www.ncbr.gov.pl/bridgealfa