Trening służb reagowania kryzysowego we współpracy z dronami

Trening służb reagowania kryzysowego we współpracy z dronami

Głównymi współorganizatorami warsztatów reagowania kryzysowego – treningu służb po stronie instytucji publicznych są: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Miasta Krakowa. Zapraszamy do przedstawienia swoich pomysłów na drony, roboty i systemy analizy informacji w zarządzaniu kryzysowym. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Oto dotychczas ustalone zadania między służbami zarządzania kryzysowego a firmami podczas treningu w Aeroklubie Krakowskim.

 

Trening służb reagowania kryzysowego

 

W Aeroklubie Krakowskim
W Aeroklubie Krakowskim

 

Sprawdzimy z dronów firm FlyTech UAV, 24 Godziny oraz DronaVista.pl szczelność kilometrowej linii gaśniczej –> zadanie stawia Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Kopter DroneVista.pl
Kopter DroneVista.pl z kamerami światła widzialnego i termowizji.

Przygotujemy ortofotomapę na potrzeby akcji ratunkowych. Misję przeprowadzi firma UAV oraz Fotoraporty – spółka z oo.

 Wały przeciwpowodziowe - Fotoraporty.pl

Comarch pokaże możliwości wykrywania zmian tzw. change detection z transmisją obrazu na stanowisko dowodzenia.

comarch-120x17

uAvionics zademonstruje możliwości swojej płatowca Barracuda w locie patrolowym.

Dzięki Toyota Radość wykorzystamy Toyota Hilux jako platformę startową dla dronów.

toyota-hilux

FlyTech UAV zaprezentuje swoją metodykę prowadzenia akcji poszukiwawczych w górach we współpracy z Grupą Podhalańską GOPR.Flytech w akcji GOPR

DroneRadar udostępni swoją aplikację na potrzeby treningu i konkursu Droniada, by wytyczyć dozwoloną przestrzeń powietrzną.

Droneradar

Sprawdzimy możliwość wykorzystania dronów dwóch żywiołów firmy Roborotor: gotowych do obserwacji z powietrza i obserwacji środowiska podwodnego

Dron AQUA firmy Roborotor
Dron AQUA firmy Roborotor

Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych (CIK CBK) stawia zadanie określenia współrzędnych geograficznych celu z bezzałogowca

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie wystawia swoje wozy dowodzenia, byśmy mogli sprawdzić transmisję obrazu z dronów i robotów na mobilne stanowisko dowodzenia;

Wozy dowodzenia PSP

DronaVista.pl zaprezentuje swoją koncepcję wsparcia działań ratowniczych i strażniczych.

Wozy dowodzenia i łączności

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz przeprowadzi akcję poszukiwawczą z udziałem psów tropiących i dronów poszczególnych firm biorących udział w treningu. Następnie organizujemy eksperyment naukowy jak połączyć szukanie skoczka spadochronowego z użyciem psów i dronów.