Parada Robotów – Komitet Organizacyjny

Parada Robotów – Komitet Organizacyjny

Paradę Robotów wspiera prawie czterdziestoosobowy Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą eksperci i przedstawiciele instytucji i firm partnerskich. Przedstawiamy ich role podczas warsztatów i treningu reagowania kryzysowego 17 czerwca,  w konkursie Droniada 18 czerwca i w Mistrzostwach Polski Bolidów – pokazach na Stadionie Wisły 19 czerwca. 

Nad całością warsztatów reagowania kryzysowego wraz treningiem oraz nad konkursem Droniada pieczę sprawuje Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, która jest głównym organizatorem.  Jego zastępcami są mł. kpt Artur Luzar z Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Michał Wojas, prezes zarządu Flytech UAV, koordynator lotów bezzałogowców oraz Grzegorz Bilski, prezes zarządu spółki 24godziny.pl, która rozwija projekt DronLab, zarazem sędzia techniczny Droniady.

Analizą informacji i obrazem operacyjnym zajmie się zespół dowodzony przez mł. bryg. dr. inż. Adama Krasuskiego ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Od strony informatycznej wspiera go Artur Łaszcz, Kapsch Polska. Stanowisko Dowodzenia to wóz dowodzenia i łączności SGSP. Wraz z nim działają wozy dowodzenia i łączności Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i KW PSP w Krakowie.

Wieczorny eksperyment “Psom drony wiszą” – akcję poszukiwawczą z udziałem psów i dronów – przeprowadzi dr Joanna Stojer-Polańska. Pod jej pieczą znajdą się trzy zespoły ratowników z psami ratowniczymi.

Mediami i gośćmi zajmą się Piotr Rutkowski, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro oraz dr Małgorzata Żmigrodzka, wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Natomiast konkursem Droniada zarządza Andrzej Gontarz, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro.

Skład Komisji Konkursowej Droniady

Zgodnie z regulaminem konkursu jedenastoosobową Komisję Konkursową** powołaliśmy z grona członków Komitetu Organizacyjnego. Oto Prezydium Komisji i członkowie:

 1. Błażej Sajduk, przewodniczący, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 2. Sabina Hawryłko, wiceprzewodnicząca, dyrektor Aeroklubu Krakowskiego
 3. płk Witold Lewandowski, wiceprzewodniczący, Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 4. Adam Młot, wiceprzewodniczący, Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 5. Andrzej Gontarz, sekretarz, wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro
 6. Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 7. Marek Gaweł, UAV Polska
 8. Alicja Paliwoda, Comarch
 9. Karol Juszczyk, ekspert ds. projektów i nowych technologii w Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.; przedstawiciel KG PSP w panelu eksperckim wykorzystania RPAS w ochronie ludności Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej
 10. Marek Kachaniak, dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Transportu
 11. Grzegorz Bilski, prezes spółki 24 godziny.pl, w skład której wchodzi DronLab., sędzia techniczny.

Mistrzostwa Polski Bolidów – pokazy dronów, robotów, bolidów wokół Stadionu Wisły 19 czerwca

Koordynacja całości – Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro

Podlegają mu bezpośrednio jako zastępcy:

 1. Klaudyna Nowakowska, Grupa Sześciu – zarządzanie produkcją imprezy
 2. Piotr Zawodny, AGH Racing – komandor pokazów bolidów
 3. Michał Scąber, Solid Security – kierownik ds. bezpieczeństwa

W skład zespołu organizacyjnego wchodzą ponadto:

 1. Piotr Rutkowski, Fundacja Instytut Mikromakro – obsługa prasowa oraz opieka nad gośćmi specjalnymi
 2. Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro – koordynacja udziału zespołów wystawowych w hallu
 3. Katarzyna Bajka, Grupa Sześciu – realizacja produkcji imprezy
 4. Magdalena Ogorzałek, AGH Racing – koordynacja udziału zespołów bolidowych
 5. Katarzyna Krakowska, wsparcie techniczno-organizacyjne
 6. Łukasz Troć – wsparcie techniczno-organizacyjne