Pokazy i ćwiczenia z zarządzania kryzysowego -Archiwum 2015

Pokazy i ćwiczenia z zarządzania kryzysowego -Archiwum 2015

Poczuwamy sobie za honor, że od lat możemy animować pokazy i ćwiczenia z zarządzania kryzysowego oraz im towarzyszyć. Pierwsze miały miejsce w 2009 r. Wówczas odbyły się pokazy współdziałania służb zarządzania kryzysowego na Zatoce Gdańskiej. Była to pozorowana akcja odbijania statku Urzędu Morskiego „Zodiak” z rąk przestępców o skłonnościach terrorystycznych. W akcji wzięli udział funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Pomorskiej, śmigłowiec Marynarki Wojennej ANAKONDA i śmigłowiec MOSG, jednostki SAR i WOPR, ratownictwo medyczne Sopotu i Gdańska.

Konferencja Wolność i Bezpieczeństwo 2009Sopot_WIB_014Konferencja Wolność i Bezpieczeństwo 2009

W 2010 r. umożliwiliśmy pokaz odbijania z rąk terrorystów okrętu desantowy ORP „Poznań” zacumowanego naprzeciwko Wałów Chrobrego w Szczecinie siłami Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Zachodniopomorskiej.

Statek strażacki gasi pożar na ORP Poznań w porcie szczecińskimAkcja antyterrorystyczna w porcie szczecińskim

Natomiast w 2011 r. zainicjowaliśmy trening współdziałania służb zarządzania kryzysowego podczas ewakuacji hali Ergo Arena w Gdańsku z udziałem studentów i oficerów Akademii Marynarki Wojennej, służb zarządzania kryzysowego Wojewody Pomorskiego, Prezydentów Gdańska i Sopotu oraz przy wsparciu śmigłowca MW RP i LPR.

Strażacy w akcji po wybuchu w Ergo ArenieMłodzież gdańskich szkół ponadgimnazjalnych szykuje się do ewakuacji z Ergo ArenaSztab kryzysowy debatuje nad ewakuacją Ergo Areny

Rok później we Wrocławiu przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony infrastruktury krytycznej przed cyberatakiem – Cyber EXE 2012, z udziałem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Policji, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej, PSE-Operator, GAZ-SYSTEM S.A., RWE Polska i Orange Polska przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cyber EXE Polska 2012

W 2013 r. nasza konferencja współtowarzyszyła pokazowi działania systemu Proteus, wspólnego dzieła konsorcjum wiodących ośrodków naukowych w Polsce, którym przewodniczył Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (PIAP), dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Byliśmy świadkiem zainscenizowanej akcji ratowniczej na Stadionie Narodowym w Warszawie po ataku terrorystycznym i wypadku cysterny z chlorem, w której interweniowały policja i straż pożarna. Do działania zostały skierowane Mały robot mobilny (MRM), Robot mobilny interwencyjny (RMI), Robot mobilny o zwiększonej funkcjonalności (RMF), mobilne centrum dowodzenia (MCD), mobilne centrum operatorów robotów (MCOR), samolot bezzałogowy.

Po aresztowaniu terrorystów przez policję, MRM dokonał oględzin cysterny i pobrał próbki, dzięki wyposażaniu w podbierak próbek cieczy, czujnik chemiczny oraz kamerę. Zarazem RMF wyposażony w czujnik Fido (detektor zagrożeń chemicznych) i promieniowania sprawdził dwa podejrzane pakunki. Jeden należało zdetonować na miejscu. Zajął się tym RMI – podjął chwytakiem pakunek i zawiózł go do beczki pirotechnicznej. Pokaz zorganizował PIAP wespół ze swoimi konsorcjantami.

Pokaz możliwości robotów projektu Proteus na Stadionie NarodowymStrażacy stawiają kurtynę wodnąAkcja na Stadionie Narodowym

W czerwcu 2014 r, zorganizowaliśmy Paradę Robotów – Droniadę w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i na rynku Głównym.

M-6 w locieTALON przy swoim samochodzieIMG_9791

W 2015 r. zorganizowaliśmy Paradę Robotów – Droniadę w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
w której pokazaliśmy możliwości dronów/robotów w różnorakich misjach, ułatwiających zaspakajanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

link_facebook

W czerwcu 2016 r. przeprowadzimy Paradę Robotów – Droniadę w formule treningu służb reagowania kryzysowego we współpracy z dronami, robotami i systemami fuzji informacji oraz konkursu dla zespołów akademickich. Następnie spotkamy się na pikniku naukowo-technologicznym.

SPRAWDZIAN TECHNICZNY (17 czerwca 2016 r., piątek, g. 10.00 – 13.00 )
Przeegzaminujemy wszystkie zespoły – profesjonalne i studenckie –  czy ich sprzęt jest zdolny do udziału w misjach ratowniczych i czy operatorzy potrafią współpracować ze służbami reagowania kryzysowego. Państwowa Straż Pożarna reprezentowana w naszym Komitecie Organizacyjnym przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zadeklarowały przygotowanie różnych misji. Przykładowo sprawdzimy funkcjonowanie strażackich wozów dowodzenia we współpracy z dronami.

TRENING (17 czerwca 2016 r., piątek, godz. 14.00 – 17.00)
Przeprowadzimy trening służb we współpracy z firmami w wybranych misjach ratowniczych z wykorzystaniem różnych sensorów np. kamer pracujących w podczerwieni i czujników promieniowania z uwzględnieniem specyfiki działania mobilnych stanowisk dowodzenia. Cel: prezentacja aktualnego stanu rozwoju dronów, robotów i systemów fuzji informacji oraz doprecyzowanie potrzeb informacyjnych służb reagowania kryzysowego.

KONKURS (18 czerwca 2016 r., sobota, godz. 8.00 – 12.00)
Zadaniem zespołów akademickich jest odszukać w ciągu 15 minut trzy zaginione osoby i dwie przeszkody terenowe na obszarze 46 hektarów terenów zielonych lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim, wynik zaś poszukiwań nanieść na mapę, z którą do akcji mogliby wkroczyć ratownicy. Istotą konkursu jest analiza i fuzja informacji. Czy do wykonania zadania użyty zostanie dron, robot lądowy, zobrazowania satelitarne albo inne narzędzie, nie ma znaczenia. Liczy się efekt. Wygra ten zespół, który jak najszybciej i jak najdokładniej wykona w pełni zadanie.

PARADA ROBOTÓW (PIKNIK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY)
Po konkursie 18 i 19 czerwca 2016 r. zorganizujemy wystawy i pokazy statyczne Parady Robotów w formie pikniku naukowo-technologicznego na Błoniach (impreza masowa). Pokazy dynamiczne to m .in. pokaz bolidów formuły Student, wzorowanych wyścigami Formuły I.

W programie:

  • pokazy na 50 stoiskach promocyjnych firm, uczelni i instytucji publicznych związanych z robotyką
  • pokazy dynamiczne dronów
  • wyścigi samolotów bezzałogowych z dronem – motorówką
  • prezentacje robotów podwodnych
  • prezentacje samochodów elektrycznych i bezzałogowych
  • warsztaty robotyczne dla dzieci
  • mini wykłady o dronach, robotach i systemach fuzji informacji