Konferencja „Pięć żywiołów” kontynuuje tradycje konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” w zakresie organizacji pokazów i ćwiczeń z zarządzania kryzysowego, której byliśmy współorganizatorami w latach 2009...

Wszystkie służby bezpieczeństwa publicznego mogłyby korzystać z jednego systemu wsparcia dowodzenia - przekonuje Piotr Juszkiewicz z Oracle Polska. To bardzo ciekawa rozmowa. Warto się...

Do Uniejowa warto pojechać nie tylko by się wykąpać w tamtejszych termach, ale również by ciekawie porozmawiać. Oto nasza uniejowska impresja filmowa. https://www.youtube.com/watch?v=2t4F0Ok8Jcg Zamek w Uniejowie...

Prelekcja o zarządzaniu ryzykiem jako niezbędnym elemencie programowania przyszłości wygłoszona podczas konwersatorium "Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej z perspektywy operatorów IK. Aspekty prawne i...

Zdaniem SAP Polska najpoważniejszym ryzykiem dla firmy jest zapominanie o ryzyku. https://www.youtube.com/watch?v=LmHhl7rSgpw W formie wywiadu na żywo rozmowa z Andrzejem Chabrzykiem z SAP Polska. Wywiad przeprowadziliśmy...

Z perspektywy integratora systemów teleinformatycznych ważne jest posługiwanie się systemem w miarę otwartym na różnego rodzaju interfejsy - nie tylko te najnowocześniejsze...o ryzyku niekompatybilności...