W gestii licznych instytucji publicznych w naszym kraju znajduje się już wiele różnorodnych zasobów informacji przydatnych do celów zarzadzania kryzysowego. Teraz pora na ich...

Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Konwersatorium 14 kwietnia 2014 r.linki do prezentacji

Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014

"Mówmy jednym głosem o rozwoju bezzałogowców w perspektywie dekady 2015 - 2025. Budujmy własne bezzałogowce" - oto główna myśl, która przyświeca prof. Stanisławowi Koziejowi,...

Czy polski przemysł i ośrodki badawczo-naukowe są gotowe na opracowanie oraz produkcję innowacyjnych i konkurencyjnych systemów bezzałogowych? Czy warto rozwijać tego typu kompetencje w...

Konwersatorium w warszawskim Pałacu Lubomirskich dało nam możliwość prezentacji potencjału polskiego przemysłu wysokich technologii, w tym bezzałogowych statków powietrznych. Debata ukazała ogólne dylematy, jakie wiążą się z...

Rozwój technologii platform bezzałogowych przyczyni się do poprawy zdolności do przetrwania i ochrony wojsk, walki w terenie zurbanizowanym, obserwacji i wskazywania celów, rażenia, oraz...