Lista wzorcowych rekomendacji opisów przedmiotów zamówienia

Ilustracja do tekstu o opisach przedmiotu zamówieniaPodręcznik o Bezzałogowych Statkach Powietrznych (dronach) w Jednostkach Samorządu Terytorialnego pt. “Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych”, przygotowany przez Instytut Mikromakro pod redakcją Karola Juszczyka i Sławomira Kosielińskiego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, zawiera 10 wzorcowych opisów przedmiotów zamówienia (OPZ). Można je wykorzystać do przygotowania własnego postępowania o zamówienie publiczne w zakresie dronów i usług dronowych. 

POBIERZ PODRĘCZNIK W FORMACIE PDF BEZPOŚREDNIO (KLIKNIJ W IKONĘ)

PDF Ikona koło red

 

 

Oto lista tych OPZ z odnośnikami do plików docx i pdf do swobodnego korzystania.

 

Nr OPZ
Nazwa OPZ
Plik docx
Plik pdf
1_1Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (drona) z głowicą hybrydową do identyfikacji i pomiaru niskiej emisji (smogu)DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
1_2Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (drona) do inspekcji z powietrzaDOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
1_3Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (drona) do monitoringu z powietrzaDOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
2_1Inwentaryzacja budowlana / analiza pozyskanych danych metodą fotogrametrii
lotniczej niskiego pułapu. Zlecenie jednorazowe / sekwencyjne
DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
2_2Inwentaryzacja budowlana / analiza pozyskanych danych metodą skanowania
laserowego 3D. Zlecenie jednorazowe / Sekwencyjne
DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
2_3Usługa monitorowania i analizy spalin z palenisk domowych za pomocą
bezzałogowego systemu latającego (BSP)
DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
3_1Zakup usługi weryfikacji danych geodezyjno kartograficznych pod kątem
przygotowania lub aktualizacji aktywnej mapy obszarów zagrożeń mających wpływ na środowisko wywołanych przez czynniki abiotyczne i ich skutków na terenach zurbanizowanych
DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
3_2Zakup usługi polegającej na inwentaryzacji stanu zdrowotnego obszarów zieleni
na terenie JST
DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
3_3Zakup usługi polegającej na identyfikacji miejsc zagrożenia pożarowego na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), których źródłem są legalne lub dzikie wysypiska śmieci oraz miejsca składowania niebezpiecznych materiałówDOCX koło ikonaPDF Ikona koło red
3_4Zakup usługi polegającej na weryfikacji wpływu na zanieczyszczenie środowiska
legalnych składowisk odpadów komunalnych oraz wykrycie nielegalnych
wysypisk na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego JST
DOCX koło ikonaPDF Ikona koło red

Dla wygody zebraliśmy też powyższe OPZ w jeden plik ZIP:

—Pngtree—vector zip icon_4260306

 

 

 

JAK KUPOWAĆ DRONY I USŁUGI DRONOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach umowy nr II/655/P/15095/4300/19/DIN: Podręcznik przeznaczony dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczący możliwości zastosowania usług świadczonych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych dla wzrostu skuteczności, wydajności oraz jakości świadczenia tych usług.

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1. pn. „Inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer projektu: POIR.02.04.01-00-0001/16-02.