Kluczową rolą transpondera jest dookólne rozgłaszanie wektora stanu UAS. TR-1 nadaje w paśmie 868MHz  i z częstotliwością 5Hz informuje otoczenie m.in.  o położeniu UAS w przestrzeni. Dodatkową funkcją TR-1 jest odbiór wektorów stanu rozsyłanych przez innych uczestników ruchu, wyposażonych w transponder. Rozwiązanie to pozwala ujednolicić hardware stosowany podczas konkursu, a przede wszystkim zapewnić warstwę fizyczną do implementacji algorytmów antykolizyjnych, zdefiniowanych przez organizatorów

Transponder swoim działaniem przypomina system dozorowania ruchu lotniczego ADS-B. Kluczowym komponentem TR-1 jest przekaźnik na pasmo 868MHz. Jest on połączony z mikrokontrolerem, który pośredniczy w dwukierunkowej wymianie danych. Aby ułatwić proces integracji transpondera  z nadrzędnym systemem, zaimplementowano protokół MAVLink. Jest on standardem komunikacji  w większości kontrolerów UAS o otwartej architekturze np. Pixhawk. Kontroler UAS rozsyła pakiety  z aktualnym wektorem stanu (GLOBAL_POSITION_INT) poprzez interfejs UART. TR-1 konwertuje je na pakiety ADSB_VEHICLE i rozgłasza łączem radiowym. W przypadku odebranych danych, TR-1 przesyła pakiety ADSB_VEHICLE do kontrolera lotu. Położenie wszystkich statków powietrznych jest wówczas wizualizowane na Mission Planner.

Transponder wykorzystuje interfejs UART o parametrach komunikacji: Baud 115200bps, Data bits 8, Stop bits 2, Parity none.  LED1 (zielony) sygnalizuje odbierane ramki, LED2 (czerwony) sygnalizuje nadawane ramki oraz LED3 (niebieski) status urządzenia (0.5Hz – brak lub niepełne dane, np. brak FIX odbiornika GPS, 5Hz poprawna praca urządzenia). TR-1 jest wyposażony w złącze antenowe SMA. Do zestawu dołączono antenę na pasmo 868MHz. W zależności od warunków zasięg pracy modułu wynosi 0.5km-1.5km.

ENGLISH VERSION

About micro-transponders created by Aerobits for Droniada 2018

These transponders are not commercially available but they were created especially with the Droniada 2018 in mind in order to enable the implementation of anti-collision algorithm referring to U-Space concept. The way the transponders operate is similar to the ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) air traffic surveillance system. To reduce the cost of their production, they do not operate on air traffic frequencies but in the ISM band with an admissible transmit power of 100mW. Each of the qualified teams will receive three transponders and one receiving device forming part of the ground station. This will allow to test the correctness of the anti-collision algorithm in the scenario of three flying objects. The devices will be delivered by Aerobits Sp. z o.o. to the address indicated by the organizer of the competition.