O nas

O nas

Imm1

Z programu “Pięć żywiołów” o systemach inteligentnych w bezpieczeństwie narodowym i zarządzaniu miastami wypączkowały z czasem konkurs dla zespołów akademickich Droniada (www.droniada.eu) oraz konferencja “Megatrendy miejskie”.

W ramach nich kontynuujemy debatę nad wyzwaniami, które niesie rozwój systemów inteligentnych takich jak drony, roboty, bolidy (pojazdy autonomiczne) i systemy analizy informacji (relacje filmowe: 202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014). Uważamy, że należy zadbać zawczasu o ich społeczną akceptację. Strona www.5zywiolow.pl przedstawia nasze dokonania w tej dziedzinie oraz jest centrum informacyjnym konkursu Droniada.

 CELE

  • uzyskać społeczną akceptację rozwoju systemów inteligentnych w Polsce
  • przybliżyć nowe technologie istotne dla idei smart city i przemysłu 4.0 tak jak latające roboty – drony
  • wesprzeć nowy innowacyjny i konkurencyjny sektor nauki i gospodarki
  • promować młode kadry przemysłu 4.0
  • informować o zastosowaniach dronów w działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego,
    w ochronie środowiska i w rolnictwie precyzyjnym
  • uwypuklić kompetencje służb ratowniczych i przedstawicieli systemu bezpieczeństwa narodowego

Zainteresowane środowiska

  • Operatorzy infrastruktury krytycznej: energetyka, sieci przesyłowe, porty morskie i lotnicze, zakłady chemiczne; spółki kolejowe; drogownictwo; rolnictwo; nauka; przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego;
  • Instytucje państwowe: wojsko, straż graniczna, straż pożarna, policja, straż miejska, służby zarządzania kryzysowego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe.