O Programie -Archiwum 2015

O Programie -Archiwum 2015

droniada_youtube

Pięć Żywiołów

Program „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” to debata publiczna nad wyzwaniami, które niesie rozwój robotyki – szerzej systemów inteligentnych. Uważamy, że należy zadbać zawczasu o ich społeczną akceptację. Towarzyszy przygotowaniom Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych, który Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – naszemu głównemu partnerowi – zlecił Prezydent RP oraz działaniom Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Zwieńczy ją po raz kolejny Parada Robotów – Droniada 2015.

CELE

  • Diagnoza potrzeb informacyjnych kluczowych przedsiębiorstw i instytucji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, które mogłyby zostać zaspokojone dzięki wykorzystaniu robotyki – systemów inteligentnych
  • Popularyzacja idei rozwoju robotyki – systemów inteligentnych  w Polsce i kompetencji absolwentów rodzimych uczelni, pracowników naukowych oraz firm w tym zakresie
  • Uzyskanie społecznej akceptacji robotyki jako szansy na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki
  • Opracowanie księgi popytu i podaży dla systemów bezzałogowych (robotycznych) na potrzeby Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych oraz programów badawczo-rozwojowych z kręgu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych

Zapraszamy do udziału w naszych debatach!

Czytaj dalej

Zainteresowane środowiska

img_9796Operatorzy infrastruktury krytycznej: energetyka, sieci przesyłowe, porty morskie i lotnicze, zakłady chemiczne; spółki kolejowe; drogownictwo; rolnictwo; nauka; przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego;

Instytucje państwowe: wojsko, straż graniczna, straż pożarna, policja, straż miejska, służby zarządzania kryzysowego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe.

Czytaj dalej

Małe logo Parada RobotówParada Robotów – Droniada

logo-muzeum-lotnictwa-285x177
… w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (współorganizator), piątek – sobota  19 – 20 czerwca 2015. Pokaz możliwości polskiego przemysłu i nauki w zakresie robotyki, pokaz dynamiczny bezzałogowców. Nagrody BBN dla studentów. Impreza plenerowa na kilkanaście tys. osób. Prezentacje firm i uczelni.

Zapraszamy!

Czytaj dalej