Kosielinski przedstawia założenia Droniady podczas spotkania w BBN
fot. BBN

“Mówmy jednym głosem o rozwoju bezzałogowców w perspektywie dekady 2015 – 2025. Budujmy własne bezzałogowce” – oto główna myśl, która przyświeca prof. Stanisławowi Koziejowi, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w tworzeniu Narodowego Programu Bezzałogowców. Spotkanie zorganizowane 7 kwietnia przez BBN umożliwiło zarysowanie wyzwań i problemów, które stoją przed tą dziedziną np. w zakresie przepustowości łączy radiowych oraz mocy systemów do przetwarzania informacji. Była to również okazja poznać interesariuszy rozwoju systemów bezzałogowych: rektorów uczelni wyższych, szefów poszczególnych służb oraz przedstawicieli spółek skarbu państwa (PSE Operator, Gaz-System, PARP).

Natomiast organizatorom Parady Robotów debata dała szansę przedstawić stan prac nad krakowskimi imprezami. Poniżej prezentacja, którą wygłosił Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji “Instytut Mikromakro”.

pdf_icon